UncategorizedWiata garażowa przepisy

Wiata garażowa przepisy

Wiata garażowa jest równie popularna jak garaż. Sprawdź czy na budowę wiaty, musisz mieć pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie. W czerwcu 20roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i wiat garażowych. Po nowelizacji budowa wiaty. Prawa budowlanego na budowę wiaty garażowej o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej m² – a taka powierzchnia jest wystarczająca do komfortowego parkowania jednego samochodu – nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę – trzeba ją jedynie zgłosić . Jeśli inwestor zamierzałby postawić wiatę garażową (niezależnie od tego, czy miałaby ona mpowierzchni czy mniej) to – zgodnie z prawem – kwalifikuje się ją jako zadaszone miejsce postojowe.

Obejmują ją zatem przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich . Już za niecały tydzień klimatyzacja, wiaty do mkw. Nowe przepisy wydłużają listę robót budowlanych, które będzie można przeprowadzić tylko na zgłoszenie lub nawet bez załatwiania jakichkolwiek formalności – tłumaczy . Kupując gotową drewnianą wiatę garażową , warto dowiedzieć się jakie normy wytrzymałościowe na śnieg, posiada konstrukcja jej dachu. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że w przepisach prawnych nie istnieje definicja wiaty samochodowej, więc ile będzie miała ścian zależy tylko od naszego wyboru. Wiata garażowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości budowy garażu i musi szukać innych metod chronienia swojego. Wiata garażowa nie ma swojej konkretnej definicji w przepisach prawa budowlanego.

Najczęściej rozumiana jest jako pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, które spotkać można w formie otwartej konstrukcji pozbawionej ścian zewnętrznych. Istnieją także wiaty posiadające ściany, których . Nowy rok przyniósł ze sobą pakiet zmian w przepisach , które ułatwić mają życie inwestorom. Zgłoszenia wymagać będzie budowa wiat (garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o pow. zabudowy do metrów kwadratowych), przy założeniu, że na działce nie będzie ich więcej niż dwie na . Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego, aby wznieść wiatę nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani zgłaszać zamiaru takiej inwestycji (o ile powierzchnia wiaty nie przekracza m², a działka jest zabudowana).

Categories: Uncategorized