UncategorizedWaterguard safety system reset

Waterguard safety system reset

Dersom ventilene har lukket seg, må systemet nullstilles for at ventilene skal åpnes igjen. Systemet må også nullstilles dersom én eller flere komponenter har vært skiftet ut. Plassering av trådløse sensorer. Sensoren kan festes på vegg i brakett med sensortip ned mot gulv. Meld opp andre enheter iht.

Du kan nå bruke dørbryteren til å koble inn og ut magnetventilen via dørbryteren ved å trykke på ON og OFF tastene.

Begge enhetene vil bekrefte at oppmeldingen var vellykket ved å komme med en kvitteringstone. Trykk og hold RESET knapp inne på strøm-adapteret (sek.) til lyd og lyssignal aktiveres. Du kan nå styre magneventilen direkte ved å trykke på tastene OFF og ON på betjeningspanelet.

NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL WWW. ON: Lyser grönt när magnetventilen är öppen (normalläge). Om ventilerna har stängt sig måste systemet nollställas för att ventilerna ska öppnas igen.

Systemet måste också nollställas om en eller flera komponenter har byts ut.

System for detektering av vannlekkasjer med automatisk avstenging av vanntilførsel. Adapter kommuniserer trådløst med andre enheter i systemet. Fra dørbryteren kan vannet stenges når man forlater huset. Ved vannlekkasje vil dørbryteren og adapteret gi lydsignal, samtidig . This video shows a minute time lapse to demonstrate the decoupling properties of Impey WaterGuard. Application Guide for home and business applications.

Locate the leak or tap left running and make safe. The on-board rechargeable AAA Batteries are for continuity and must only be replaced by the manufacturer. The controller should be located in a safe , clean, . Waterguard Home with Waterguard Puddle. For pumping to be started from the Pump Idle state, both the high water guard condition and the methane safe guard condition must be true.

Pumping state, followed later by an input from the Low Water Sensor that in the system switching off the pump and transitioning to Resetting Pump state. ELECTRONIC CONDENSATION CONTROL SYSTEM. Totally Redesigned Control Board. Power Surge and Brown Out Protection. Inom sekunder, tryck och håll RESET knappen inne på.

Electronic Water Verification.

ON-lampen lyser grønt ved normale driftsforhold. Alarm indikeres ved at RESET – lampen lyser rødt kombinert med lydsignal. I din oppgang har det nylig blitt installert et system for automatisk . Request list of the status, settings and signal strength.

Technical messages and status feedback.

Categories: Uncategorized