UncategorizedVolum kule

Volum kule

Derfor skal vi begynne med å se på ei halvkule. Vi tenker oss at ei halvkule ligger oppå en sirkel med samme radius og dekker helt nøyaktig hele sirkelen. Vi hjelper deg med å regne ut volumet av en kule.

Se også eksempel på hvordan du regner det ut, og formelen for utregning. Man kan IKKE finne volumet av en sirkel siden en sirkel kun er definert i et todimensjonalt koordinatsystem.

En sirkel har altså ALDRI et volum. Man kan derimot beregne arealet av sirkelen i plangeometri. Regn ut volumet og overflaten av en kule med radius r = cm. Regne ut volum av kule i GeoGebra. En kules volum er det største volumet et objekt kan ha, når arealet er gitt.

Eller sagt på en annen måte: en kule er det objektet som har det største forholdet mellom volum og areal. Dette er grunnen til at mange objekter i naturen opptrer som kuler , for eksempel såpebobler, ørsmå vanndråper eller vanndråper i vakuum.

For enkelhets skyld lar vi Pi stå for 14. En sfære defineres av et sentrum og en radius eller en diameter. Volum vil si innholdet i kula. V = overflate A = Utregningsmetode. En kule er et perfekt symmetrisk objekt der alle punktene på objektets overflate har en fast avstand (radius) til ett bestemt punkt.

Hvordan regne ut volumet av en kule. Vi kan regne ut volumet av en kule ved å bruke følgende formel: Å regne ut overflate og volum. Bestem den absolutte og relative endringen til radien når volumet er i) fordoblet ii) tredoblet Svaret på a) har jeg fått til: Jeg vet også at absolutt endring . Hei, er snart ferdig med 2MX. Jeg har fått vite at vi skal lære å utlede formelen for volumet av en kule ved integrasjon i 3MX. Jeg har allerede blitt litt nysjerrig på hvordan dette gjøres :).

Kan noen gjøre det for meg? NTH) En vanntank har form som en halvkule med radius m. Bilde a) Finn en formel for volumet av vannet i tanken når vannet står x meter over bunnen. Hvor høyt står vannet over bunnen når tanken er halvfull?

See the formula used in an example where we are given. Kul geometri – volum og overflate av kulen. Universitetet i Oslo helmer.

Leksehjelp i matematikk til alle i grunnskolen – både elever, foreldre og lærere. På MatteMestern kan du se regneeksempler med bilder, ord og lyd. Radiusen til ei halvkule er 8cm. Jeg antar du har en formelsamling hvor du .

Categories: Uncategorized