UncategorizedVertigo svimmelhet

Vertigo svimmelhet

I medisinsk forstand betegner begrepet de mange symptomene som kan sammenfattes med en følelse av å spinne eller av å være svimmel. Vertigo defineres som en illusjon av at enten omgivelsene eller en selv er i bevegelse. Kontinuerlige afferente impulser fra øyne, balanseorganene i det indre øret, muskler og ledd informerer CNS (vesentlig cerebellum og hjernestamme) om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene. Klinisk kartlegging for å. Svimmelhet oppstår når informasjonen .

Kort om forskjellige årsaker. Bufret Lignende Akutt, nyoppstått vertigo krever øyeblikkelig hjelp. Synkope, nærsynkope, palpitasjoner, hjerterytmeforstyrrelser, brystsmerter og dyspné er momenter som kan tale for kardiogen årsak. Hodepine og sentralnervøse symptomer som sløret bevissthet, . Den kalles da perifer vertigo.

Når svimmelheten forårsakes av forstyrrelser i hjernestammen eller lillehjernen, betegnes dette som sentral vertigo. I tillegg er det en rekke tilstander som gir en følelse av .

Symptomer på svimmelhet. Felles symptomer forbundet med vertigo er følelsen kvalm eller syk, brekninger og problemer med å opprettholde en stående holdning. Det kan være mister balansen i alvorlige tilfeller, og dette kan forstyrre daglige aktiviteter.

En spørreundersøkelse viser at problem av nordmenn sier de har problemer med svimmelhet eller dårlig balanse. Det er altså ikke en sykdom, men et symptom. Initial evaluation of vertigo. I dagligtalen brukes også begrepet om for eksempel svartning for øynene, at man holder på å besvime,.

Tidsforløp: Vedvarende eller anfallsvis? Vertigo er det mest typiske symptomet på vestibulær dysfunksjon ( 2). I bedring eller økende ? Varighet og hyppighet av anfall. Gjentatte anfall av vertigo som varer . Det viser seg som anfall av svimmelhet som varer i under et halvt minutt. I forbindelse med Menières sykdom.

Konstant svimmelhet , kan opptre som følge av: En bivirkning ved bruk av sløvende medisin.

Virus på balansenerven (labyrintitis, vertigo epidemica). Ordet vertigo kommer av latin vertere, (å vende eller snu) og igo , (tilstand). Epidemiology of balance symptoms and disorders in the community: a systematic review.

Yardley L, Owen N, Nazareth I, Luxon L. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Sentralt betinget, nautisk vertigo. Iskemisk insult i hjernestammen. Kronisk cerebrovaskulær sykdom. Hjertesvikt med cerebral hypoperfusjon.

Normaltrykkshydrocefalus. Tumor i cerebello-pontine vinkel. Vestibulært betinget gyratorisk svimmelhet. En slik bevegelsesillusjon kalles også vertigo. Dette er en helt nor- mal reaksjon som utløses av balanseorganet i det indre øret.

Nautisk vertigo er en følelse som ligner det en kan oppleve etter å . Tilheling kan påskyndes ved å stimulere sentral kompensasjon med øyebevegelser, hodebevegelser og balanseø- velser av gradvis økende intensitet. Ved godartet posisjonssvimmelhet , det vil si benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV), har noen otolitter løsnet og . SVIMMELHET er et generelt begrep for hvordan vi føler det når balan- sesystemet vårt ikke fungerer helt som det skal. Ofte fører dette til en opplevelse av å rotere som i en karu- sell, eller av å bevege seg som på en båt i bølger.

Categories: Uncategorized