UncategorizedVejbelægning knust asfalt

Vejbelægning knust asfalt

Vi overvejer så at få lagt knust asfalt på vejen. For at undgå støvgener er det afgørende, at opbrudt gammel asfalt anvendes efter god praksis. De har lige købt knust asfalt , læs derfor venligst nedenstående: Brug af knust asfalt på private. Vær opmærksom på, at arealerne omkring veje, som påføres knust asfalt , kan blive forurenede, og derfor.

Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer.

Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt – i lighed med al anden ubundet belægning – give anledning til . Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt betragtes udlægningen som ulovligt deponi. Goddag Jeg skal have belægning til min gård og her er det knust asfalt contra knust beton.

Jeg hælder mest til asfalt da det er pænest og til at. Vi har ca 3m vej hvor vi reelt er ejer og der bruger den. I mange år har vi narret kommunen til at holde den da de har en naturbørnehave nede i bunden af vejen.

Det ser ud til at det er knust asfalt de har brugt – utrolig hårdt og slidstærk.

Det vil sige, at du skal kunne begrunde lagtykkelsen i projektet. Genanvendelse må kun ske på for eksempel veje eller pladser på . Knust asfalt kan indeholde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Bufret Lignende Oversett denne siden.

Hvis der er tvivl, er det os, der afgør om du kan lægge knust asfalt ud med eller uden tilladelse. Vi anbefaler, at knust asfalt enten genanvendes på stedet i eller under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på et anlæg, der fremstiller asfalt. Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust og skal erstatte primære råstoffer. Læs mere om farlige stoffer i asfalt . Opbrudt asfalt kan i mange tilfælde uden tilladelse anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende.

Du kan bruge knust asfalt til at bundsikre og befæste veje, stier o. Men knust asfalt kan bruges til at fremstille stabilgrus, som er en grustype der bruges til bærelag for et nyt lag asfalt eller flisebelægning. Som alternativ til stabilgrus, kan man benytte genbrugsprodukteerne knust beton eller knust asfalt og beton. Materialet anvendes som det nederste stabiliserende lag når der skal ligges fliser i indkørslen eller vejbelægning. Genbrugsstabil laves af de rene affaldsfraktioner, beton og asfalt, fra nedrivningsarbejder. Lærebog for ” Vejasfaltarbejde B”, 13.

En af de vigtigste egenskaber af en vejbelægning på en belyst. Jeg tænkte på- om stenmel vil være egnet, nu hulvejen er ved at leve op til sit navn igen?

Det er vist vores tur igen, selvom genboen godt nok kun hældte flis på- og det holdt jo ikke længe.

Categories: Uncategorized