UncategorizedVeiledning tek10

Veiledning tek10

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Byggteknisk forskrift ( TEK ). Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser med veiledning.

Endringer i regelverket finner du under hvert kapittel i veiledningen til forskriftene.

Du finner i tillegg en oversikt over . Få kunnskap om byggeforskriftene i TEK når det gjelder varmeisolering, brann og lyd. Du vil også finne anbefalte konstruksjoner for både nybygg og fritidsboliger. Veilederen er oppdatert med de nye energikravene som ble innført fra 1. Tilgang: Tilgang til metadata. Medvirker: Statens bygningstekniske etat.

Publisert: Oslo : Norsk byggtjenestes forl.

Direktoratet for byggkvalitet gir veiledning til forskrift om byggtekniske krav til byggverk, TEK10. I påvente av mer permanente løsninger, har vi her samlet en full oversikt over nye og utgåtte byggeregler. Denne veiledningen (åpnes i nytt vindu) forklarer . Noe ligger i filstrukturen vår, noe har vi lenket opp. Dette innebærer at det må. SAKog TEKmåtte innarbeides i Eksempelsamlingen når forslagene er ferdigbehandlet.

I boenhet må rom for varig opphold ha minst ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn. Stue må ha minst ett vindu der underkant glassflate er maksimum m over underliggende gulv slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt direktoratet om å inntil videre oppheve veiledningen til TEK§ 14-annet ledd om preaksepterte ytelser til andel energifleksible varmesystemer.

Direktoratets veiledning til § 14-om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer oppheves . Det medførte ingen endringer i energikravene. Overgangsordningen varer til 1. I praksis betyr det nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 8), bedre . Ny teknisk veiledning er på trappene. Norges vassdrags- og energidirektorat.

Lov, forskrift og veiledning. Faglig innspill til revisjon av TEK§ 7-med tilhørende veiledning. NVE er nasjonal myndighet for forebygging av skader fra skred og skal yte bistand til kommunene ved planlegging og utbygging i områder som kan bli rammet av fjellskred samt flodbølger som sekundærvirkning.

TEK), med tilhørende veiledning ( VTEK10).

Categories: Uncategorized