UncategorizedVåtromsnormen dokumentasjon

Våtromsnormen dokumentasjon

Hva kan du som kunde forvente å motta av sluttdokumentasjon fra håndverksbedriften(e) når et nyoppusset våtrom ferdigstilles? Med FDV menes Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Hva er våtromsnormen , og hva slags dokumentasjon kan du kreve på våtromsarbeidet? BVN forenkler både prosjektering og dokumentasjon , men fordi det ofte vises alternative løsninger og løsninger med ulike forutsetninger, må man i dokumentasjonen angi. To oppdaterte blader beskriver kravene i forskriften og gir forslag til løsninger som oppfyller kravene: BVN 20.

Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert om kravene i TEK10.

Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Har du planer om å pusse opp bad eller våtrom må du sørge for å få riktig dokumentasjon av håndverkerne. Vet du hvilke informasjon du bør forvente? Her får du svar på spørsmålene du har om krav til dokumentasjon og FDV- dokumentasjon ved nyoppusset bad eller våtrom. BVN stiller krav til organisering av byggesaken og til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeidene.

Bruk av BVN og dokumentasjon ved hjelp av BVN er beskrevet i BVN 10. Utførelsen av arbeidene bør gjøres av en bedrift med godkjenning fra . Hensikten med kvalitetssikring er å forebygge feil, oppdage feil og rette feil underveis.

Et velfungerende kvalitetssystem er viktig for å unngå unødige endringsarbeider og reklamasjoner, . Min henvendelse gjelder overlevering av dokumentasjon på nytt bad i ny leilighet. Byggmester nekter å overlevere dokumentasjon på byggingen av badet. Badet er bygget etter anerkjente metoder, står det i kontrakten, og slik jeg tolker det, mener man våtromsnormen. Fall til sluk i dusjnisjen varierer fra . FFV forteller deg hva du kan forvente å få av dokumentasjon.

Grimsrud er fagsjef i FFV, og svarer på lesernes spørsmål om bad og våtrom på Badogbolig. Av Birgitte Henriksen Det er mye som kan gå galt i forbindelse med bygging og ombygging av baderom. Følgende skal minst være oppfylt: a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. Veiledning til annet ledd bokstav a . VÅTROM , KRAV TIL DOKUMENTASJON.

Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-jfr. Forskrift om byggesak (SAK10) § 2-2. Det er mange spørsmål rundt hva slags dokumentasjon man må ha til badet. Vi har svart på ofte stilte spørsmål her.

Norge, og utbetalinger for vannskader samme år var på drøye milliarder kroner.

De økonomiske og praktiske konsekvensene av fuktlekkasjer i våtrom er store, og for å sikre bedre kvalitet både av . Våtromsnormen gir forbruker krav på bedre dokumentasjon på hvordan våtrommet er oppført enn det som følger av TEK 10. Dokumentasjonskrav omfatter tegninger av faktiske løsninger som er brukt, beskrivelse av faktiske løsninger, produktbeskrivelser av synlige produkter på våtrommet, dokumentasjon på bruk og . Opplysninger om prosjektet: Kunde. Rehabilitering av baderom i 1. Etter at standarden for boligsalgsrapporter og tilstandsgrader kom på markedet har vi dessverre merket en markant økning i henvendelser fra folk som ikke har fått dokumentasjon på oppussingen av badet, sier daglig leder Cato Karlsen i Fagrådet for våtrom. Manglende dokumentasjon har altså blitt et . I det nye regelverket er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp et bad i en bolig.

Det samme gjelder for egen bruksenhet i en tomannsbolig, rekkehus og blokk. Dette gjelder for bad hvor brannskille ikke blir brutt. Om ønskelig kan 3D tegninger og skisser av det nye badet lages av oss.

Kontrakt etableres og arbeidene starter opp til avtalt tid og utføres iht. Under hele fremdriften dokumenteres det nøye hvordan det nye badet bygges opp og hvilken løsninger som er benyttet. Kunden varsles før arbeidene er ferdigstilt .

Categories: Uncategorized