UncategorizedVanntåkeanlegg i bolig

Vanntåkeanlegg i bolig

Vi skiller mellom brannslokkeanlegg for bolig og konvensjonelle brannslokkeanlegg, som er aktuelt for næringsbygg. Sprinkler- og vanntåkeanlegg for bolig skal redde liv, konvensjonelle sprinkler- og vanntåkeanlegg skal redde liv og verdier. Helt enkelt forklart er sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg et . Vanntåke som brannsikring i bolig.

Jeg har sett litt på mulighet for sprinkler anlegg ifm hysbygging nå. Så kom jeg over dette med vanntåkeanlegg.

For meg ser dette enklere og rimeligere ut enn et sprinkler samt at slokke effektiviteten på dette er meget bedre samt at vannskadene påført . Jeg har fått grove overslag på ca 150k for sprinkling av bolig på 250m2. Jeg undersøkte muligheten for vanntåkeanlegg av en hel blokk for år siden. Bestod vel av etasjer à. Forøvrig er jo vanntåke betydelig dyrere enn sprinkling etter hva jeg har forstått. Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg.

Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. Nye lovkrav reduserer brannskader. Trolig ble et liv reddet da vanntåkeanlegget ble utløst, forteller branninspektør Hanne Sandbæk i Asker og Bærum brannvesens .

Mobile vanntåkeanlegg kan begrense en brann i startfasen, og redde liv og verdier. En helt ny standard for vanntåkedyser utgis 1. Den beskriver krav og metoder for prøving av vanntåkedyser for bruk i boliger. Standarden blir også utgitt i Sverige og Danmark. NS-INSTA 900- som standarden benevnes, gir en alternativ brannprøvingsmetode for vanntåkedyser.

Tore Larsen i Haugesund Brannvesen, låne en bolig til brannforsøkene. Vi har kun tatt hensyn til standard sprinkling, boligsprinkling og lavtrykks vanntåke i denne rapporten. Sprinkleranlegg har vært benyttet i brannsikkerhet av en rekke næringsorganisasjoner. Men nylig disse brannbeskyttelsesmekanismer har også fått berømmelse blant husbyggere og huseiere.

Hva som fører at folk ønsker å installere sprinkleranlegg i husene sine, selv om de allerede har lagt røykvarslere? For boliger (og andre enkle bygninger) finnes varslingsanlegg for privatmarkedet levert av forsikrings- og vaktselskaper. Lavtrykk vanntåkeanlegg bruker fra ca.

De ankommer senere, brannen er større og de må starte slukking fra avstand. Hvis vannskade er avgjørende for eier bør de installere automatisk slukke- anlegg i flere av sine bygg. Hvor brukes vanntåke i dag? Cruisebåter har vært det største markedet for dokumenterte vann- tåkeanlegg. For å komme frem til en representativ utforming av testriggen, ble det derfor tatt utgangspunkt i en romstørrelse som kan være representativ for et oppholdsrom i en omsorgsbolig og som volummessig vil kunne gi boligsprinkler og vanntåke realistiske utfordringer.

Riktig brukt er vanntåke et effektivt slukkeanlegg, men bransjen sliter. De som bor i omsorgsboliger er en risikogruppe med tanke på brann.

Det er en rekke ulike systemer på markedet og det . Derfor kreves det flere brannnverntiltak slike steder enn i boliger generelt. Både stasjonære og mobile vanntåkeanlegg skal nå vurderes. Omsorgsboliger er tilrettelagt for heldøgnspleie og omsorg.

Byggsikkerhet AS er agent for Servex Security AS og Vekos AS og kan levere stasjonære og mobile vanntåkeanlegg. Stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg er et alternativ til tradisjonelle sprinkleranlegg, som bruker betydelig mindre vann. Som en følge av dette er rørsystemene som benyttes også betydelig mindre. NÅR SIKKERHET BLIR TATT PÅ ALVOR. Vi er markedsledende og har mer enn års erfaring på området.

Prevent Systems forsker, utvikler og distribuerer egen patentert lavtrykk vanntåketeknologi. Prosjektet har som hovedmål å evaluere effekten av aktive slokkesystem ( vanntåke og boligsprinkler). Boligsprinkler og vanntåke.

I begge studiene ble det gjennomført fullskala brannforsøk med vanntåke for brannscenarier som aktuelle i boliger.

Categories: Uncategorized