UncategorizedVanntåke vs sprinkler

Vanntåke vs sprinkler

Hensikten med oppgaven var å sammenligne vanntåke og sprinkling samt vurdere. Hvilken type brannslokkesystem skal du velge i et næringsbygg? Her tar vi for oss fellesnevnere og forskjeller mellom sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg. Effektiv brannbekjempelse med minst mulig vannforbruk – beskytter mennesker, eiendom og miljø.

De fleste oljeinstallasjoner i Nordsjøen har vanntåkeanlegg.

På land er Stortinget det mest kjente bygget med vanntåkeanlegg. Et mobilt anlegg er tilknyttet en optisk sensor som starter anlegget. Fordeler og utfordringer. Over 1års erfaring fra hele verden viser at av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Ikke noe annet brannsikringstiltak i bygninger har høyere pålitelighet enn sprinkleranlegg.

Prosjektet har som hovedmål å evaluere effekten av aktive slokkesystem ( vanntåke og boligsprinkler ) med hensyn til giftighet i avgassene, for å vurdere. Tålegrenser for personer i brannsituasjoner.

Brannforsøk utført med boligsprinkler og vanntåke. V ANNTÅKE SOM ERSTATNING FOR SPRINKLER. Av Anders Sandmæl dali leder i Dokumentert AS. Når det er flere dråper vil de samlet ha en større. Sprinkler og vanntåke er avhengig av at vannet rekker fram til brannen for å oppnå slokking.

Plassering av møbler og annet. Anlegget ble forsynt med vann . I de senere år er det lagt ned betydelig forskning med formål å redusere vannforbruket i automatiske slokkeanlegg i forhold til de tradisjonelle. Sprinkleranlegg planlegges og bygges etter standar med krav om en bestemt.

Verken sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg hjelper på det, sier sjefforsker Ragnar Wighus ved SP Fire research (tidligere Norges branntekniske laboratorium). Aquatherm red pipe -Vårt rørsystem for sprinkleranlegg og vanntåke. Det er lavtrykks vanntåke , vanntåke som fungerer på vanlig vannforsyning. Og hva er revolusjonerende med det?

Vann har man brukt i alle år, sprinkleranlegg har vi hatt i over hundre år, vanntåke i stasjonære anlegg i rundt år. Det er ikke en ting, men summen av flere som gir grunn til å kalle dette en .

Hvorfor automatisk slokkeanlegg? Automatiske slokkeanlegg. I nyere tid har det også blitt lansert slukkeanlegg som sprer vanntåke i motsetning til vannstråler, dette kan ha like stor effekt på en brann.

Det er raskere og enklere å installere slike anlegg da det er mindre rørdimensjoner samt det er mindre plasskrevende. Vanntåke (Lavtrykk og Høytrykk). I lang tid har de tradisjonelle sprinklersystemene med rør og sprinklerhoder fra taket vært ledende i Norge.

Sprinkler er en effektiv slokkemetode, men ettervirkningene er ofte svært kostbare og tidkrevende. Det gir store vannskader, tid til gjenoppbygging og totalt sett høye installasjonskostnader. Firesafe leverer fremtidens . Jeg lurer på hva var grunnen til kravet om sprinkel eller brannkum ? Forøvrig er jo vanntåke betydelig dyrere enn sprinkling etter hva jeg har forstått. Fikk en telefon lillejulaften i fjor om jeg kunne kople til sprinkler alarm mot alarmsender og mot brannvarsling, pga av ferie så kunne jeg ikke, julaften gikk . Minst mulig vann og synlighet. Slokker ved å stjele varme fra røyken med millioner små dråper.

Mindre dramatisk når anlegg er på. Idriftsettelsesrapport med dato for overlevering, se punkt 9. For FG-godkjenning av en installasjon er det krav til uavhengig 1. FG-sertifisert foretak, hvor kontrolløren skal være FG- sertifisert for kontroll av sprinkleranlegg inntil særskilt sertifisering for vanntåke foreligger.

Categories: Uncategorized