UncategorizedVannskade sameie forsikring

Vannskade sameie forsikring

Ofte dekkes ikke skadene av sameiets forsikring. Dersom sameiet unnlater å utføre nødvendig vedlikehold av fellesarealene, og det oppstår skader for en enkelt sameier eller utenforstående, vil sameiet være. Den alminnelige bygningsforsikring dekker normalt ikke skader ved vanninntrengning utenfra.

Hvis vannskaden skyldes bygningsmessige forhold som borettslaget svarer for, er laget ansvarlig for å utbedre forholdene i begge leilighetene. Gårdens forsikring dekker ikke annet enn plutselig og uforutsett vannskade (normalt rørbrudd). Vann utenfra betraktes som vedlikehold eller mangel på dette.

Hos oss ble det løst ved at sameiet tok kostnaden på . Hvis uhellet først er ute, og vannskade oppdages, må man etter beste evne sørge for å begrense skaden. Bor i et sameie fordelt på seksjoner, i hver etasje. Badene til leilighetene ligger inntil og over hverandre. Huset er fra krigens dager en gang.

Leiligheten ved siden av oss har nylig blitt kjøpt opp og de har oppdaget en . Vannlekkasje i leilighet ovenfor, fremskynde prosess. Taklekkasje i sameie – Juss 28.

Skade går på borettslagets forsikring. Fellesforum › Anonymforum – Skravle Bufret 4. Når det gjelder egenandeler er det snakk om forsikringsaka som har vært. Vi fikk nettopp et oppgjør fra Obos. Disse vannskadene dekker ikke forsikringen din.

Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen , men du kan redusere sjansen for kjedelige overraskelser. Her er bransjens beste råd. Forsikringsspesialistene våre svarer på spørsmål om ansvarsforsikring. I sameier kan det ofte bli spørsmål om hvilke regler du skal følge og hvem som har ansvar for hva. Eierseksjonsloven gir noen svar, men også sameiets egne vedtekter er det viktig å ha oversikt over.

Hvem har ansvar for hva i eierseksjonssameiet? Den øverste myndigheten i et sameie utøves av sameiemøtet. De fleste boligselskaper har tegnet egen forsikring som dekker skader på bygningsmassen. Ved bruk av slike forsikringer må det imidlertid betales en egenandel.

For boligsameier er det § og eventuelt sameiets vedtekter som regulerer vedlikeholdsplikten til sameiet og den enkelte seksjonseier. Hun skulle pusse opp, hadde nylig kjøpt huset, men rakk ikke det. Egentlig var hun heldig, hele huset ble nytt pga vannskadene og forsikringselskapet dekket alt.

Fagarbeidere tok seg av det meste, men ellers tjente . Dersom du leier leilighet eller bor i en selveierleilighet i et sameie eller et borettslag, må du tegne en innbo- eller hjemforsikring. Les mer om boligforsikring. En god forsikring gir dere som eier bolig sammen en ekstra trygghet i hverdagen.

Det foreligger lang og fast praksis for at det er boligsameiet som er ansvarlig for lekkasjer fra terasser, tilsvarende som regelen er for borettslag. Sameieren skal vedlikeholde sin bruksenhet, og sørge for at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre eierne. Vedlikeholdsplikten begrenser seg til de innvendige arealene. Vi eier en leilighet i et sameie med gårdsforsikring. I forbindelse med en vannskade i vår leilighet, som nå er utbedret av forsikringsselskapet, blir det en egenandel.

Hvem skal betale denne, sameiet eller vi selv? Egenandelen for løsøreforsikringen som ble benyttet for dekning av merutgifter ved å bo . Barn og andre medlemmer av den faste husstanden er også med på forsikringen så sant de ikke har en egen forsikring. Innboforsikringen er beregnet på dem som bor i leiet bolig, f. Det er ganske praktisk at det oppstår vannlekkasje i tak i et sameie.

Vannskade er noe annet enn vannledningsskade. Imidlertid har mange som bor i sameier og borettslag glasset inn sin balkong. Dermed er det et glasstak over balkongen. Vann rant inn i leiligheten og forårsaket skade.

Deretter må man melde skade: Varsle forsikringsselskapet. For tiden er Rune Halvorsen i styret ansvarlig for forsikring.

Categories: Uncategorized