UncategorizedVannlekkasje sameie

Vannlekkasje sameie

Denne problemstillingen er praktisk for det tilfellet at en lekkasje har utviklet seg over lang ti slik at den ikke blir oppdaget før vannet nærmest strømmer inn. Sameie – hva er sameiets ansvar å vedlikeholde? Fasaden lekker i sameie 18. Vannlekkasje i leilighet ovenfor, fremskynde prosess.

Taklekkasje i sameie 28. Bufret Lignende Sameiet har ansvaret for lekkasje fra terasse.

Lekkasje -terrasse I boligsameier ( selveierleilighet) er det sameiet som er ansvarlig for lekkasjer fra terasser. Fast praksis for at boligsameiet er ansvarlig for lekkasjer fra terasser i boligsameier. Det foreligger lang og fast praksis for at det er boligsameiet som er ansvarlig for . Erstatningsansvar for styret og sameiet. Kan det ilegges strengere ansvarsgrunnlag?

VEDLIKEHOLD AV TERRASSER. Innledning og utgangspunkter. Det er ganske praktisk at det oppstår vannlekkasje i tak i et sameie.

Imidlertid har mange som bor i sameier og borettslag glasset inn sin balkong.

Dermed er det et glasstak over balkongen. Spørsmålet er hvem som skal ha vedlikeholdsansvaret og dermed også risikoen for uforutsette utgifter . Sameiet er da ansvarlig for lekkasje eller annen skade. Hei, Naboen har leid ut sin leilighet og angivelig fortalt leietakerene sine om at man må passe på å holde avløpet på balkongen fritt.

Vi har tidligere i sameiet hatt erfaringer med lekkasje fra balkonger. Det er styret i sameiet som har ansvaret for vedlikehold av selve eiendommen, for eksempel klipping av gressplen, og de skal se til at vedtektene etterfølges. Da hun kontaktet forsikringsselskapet sitt, fikk hun beskjed om at vanlig husforsikring ikke dekker vannlekk.

Minst fem leiligheter har fått store skader etter en vannlekkasje i et sameie i Sandnes. Har vært borti tilsvarende, med lekkasje i leiligheten over som rant ned i min leilighet. Dette var en selveierleilighet i et sameie , men det blir vel mye det samme for deg i et borettslag. Dette ble løst via forsikringen til sameiet , og det ble to seperate saker for min leilighet og den over.

Detaljene må du finne i . Lagmannsretten fastslår at også utgifter til utbedring av følgeskader som følge av lekkasje i konstruksjoner som sameiet har ansvaret for, er å anse som fellesutgifter. Dette følger av eierseksjonslovens juridiske konstruksjon, ved at bygningen eies i sameie. Bygningsskader oppstår derved på fellesskapets hånd. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet?

Og kan du leie ut leiligheten din? Kostnader til utbedring av skade som kun rammer fellesareal må regnes som en felleskostnad og egenandelen må da dekkes av sameiet eller borettslaget etter den brøken som gjelder for betaling av felleskostnader.

Vi vil i det følgende gjennomgå problemstillingen med utgangspunkt i de ulike faktiske . Da kan konsekvensene av vannlekkasje bli ekstra store. Men det er mye man kan gjøre for. Etter eierseksjonsloven er utgangspunktet at det er den enkelte sameier som selv skal vedlikeholde sin egen seksjon, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre sameiere. Kostnader som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, skal fordeles mellom alle sameierne etter sameiebrøken.

Det oppstår lekkasje fra baderommet i en bolig, og lekkasjen skader blant annet underliggende leilighet. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den . Nesten et år etter vannlekasjen dumpet egendelskravet ned i postkassen vår. I og med at forrige leder har gitt deg indikasjoner på at dette er en . En god forsikring gir dere som eier bolig sammen en ekstra trygghet i hverdagen. Nå har de i leiligheten over fått beskjed om å dekke egenandelen på byggforsikringen, da dette var vedtatt på sameie møte. Men, de er ikke villig til å dekke.

Det er snakk om følgeskader fra vannlekkasje i etasjen over dere, og det gjelder skader på bygning. Også de som har forårsaket skaden er forsikret .

Categories: Uncategorized