UncategorizedVannbrettbeslag montering

Vannbrettbeslag montering

Jobber med å rehabilitere en vegg og skal nå starte på kledningen ( weatherboards). Skal sette inn nye vinduer, men disse kommer ikke før om uker. De gamle vinduene er tatt ut.

Spørsmålet er hvordan jeg gjør det med vannbrett over og under vinduene. Skal disse monteres før kledningen settes opp . MONTERE STÅENDE KLEDNING.

Valg av tresort, type, profil. Lastet opp av magnorvinduet For perfekt montering av vindu. Norges største garasjeutvalg. Eksempel på vindu plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet.

Når oppkanten på vannbrettbeslaget ligger innenfor vindsperra i veggen, stilles det svært strenge krav til beslag og tettedetaljer. For å unngå oppfukting av veggen ved lekkasjer rundt vinduet må det monteres membran under vinduet. Vindusbeslag kalles også vannbrettbeslag eller sålbenkbeslag.

Beslaget monteres oppå vannbrettet.

Kanten bak på beslaget skal være plassert opp i sporet under vinduet. Settes flere vinduer tett sammen, blir gjerne vannbrettet montert i én lengde. Hos MAXBO finner du vannbrett som leder vannet ut fra veggen. Kjøp på nett eller i buti.

Produsert av høvlet trevirke. Monter først vannbrettene over vinduet. Under vinduet monteres det også vannbrett og vannbrettbeslag. Riktig montering gir beskyttelse og er avgjørende for å sikre en kledning med lang.

Feil vindusomramming og dårlig tetting mellom karm og vegg gir ofte lekkasjer av luft og regnvann, og fører lett til skader på selve vinduene og veggen omkring. Utvendig tetting bør normalt utføres etter totrinn- sprinsippet, med en separat regnskjerm og lufttetting. Festes under veggens kledning og monteres over vannbrettet. Standard farger: Svart og hvit.

Beregn 1mm omlegg i skjøt. Dersom vårt beslag ikke . Bufret Lignende Oversikt VIS-profiler. NorDan VIS vannbrett og overgangsbeslag i topp og bunn. D-mål, mm, mm, 1mm.

Foring 22x105mm festes i liggende utl. RAS43 RAS43 RAS42 RAS439. Skinne til Zip-screan innfesting i karm konf. Kledningen følger rytmen under og over vindu.

Hvis vinduene skal skiftes, bør de settes opp etter at vannbrett og beslag er på plass, mens sideveis omramming monteres først etter at kledningen er oppe. Du kan som regel bruke et eksisterende vannbrett på nytt og som standard leverer vi våre vinduer med spor på underkanten av vinduet for enklere montering av blikkbeslag. Vannbrett med oppbrettede sidefelt i slissede spor i . Om du skal lage et nytt vannbrett , kan det være lettere å montere vannbrett og vannbrettbeslag før du setter inn vinduet. Ofte kan du gjenbruke et eksisterende vannbrett , og som standard leverer vi våre vinduer med spor på underkanten av vinduet for enklere montering av blikkbeslag.

Referanse til NBI byggdetaljer. Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk.

Categories: Uncategorized