UncategorizedVannbåren varme trykkfall

Vannbåren varme trykkfall

Er det normalt å måtte etterfylle vann i vannbårent gulvarmeanlegg ? Jeg tok i bruk vannbåren gulvvarme for måneder siden i mitt nye hus. Min rørlegger mener dette skyldes gradvis utlufting, men jeg observerer trykkfall også når sirk. Har prøvd å lukke alle kurser(tur og retur) og det ser fortsatt ut som det er trykkfall i systemet. Kan ikke se noen synlige leksajer av vann noe sted.

Har hatt relativt stabilt trykk i det vannbårne varmesystemet mitt, men den siste uken har det vært større og hurtigere endringer.

Anlegget er ca år gammelt og har ikke vært kontrollert siden innflytting. Vi har vannbåren gulvvarme. Varmen kommer fra varmtvannsberederen som da har to tanker. Vbv gulvarme plutselig trykkfall.

Var innom teknisk rom igår, plutselig på noen dager hadde trykket gått fra bar til 0. Fylte opp til og det har holdt seg over natta. Ser ikke ut som en skjult lekkasje(ingen grunn til det ) Det var en del vann dråper fra luftepotta, kan . Fåreløpig er pumpa ikke tilkoblet, da elektriker ikke har vært på plassen enda.

Den høyeste kursen er på loftet og jeg har ikke lagt gulvet enda, så her kan jeg se alle luftlommene. Og hvor høyt trykk skal det stå på . Jeg har disse indikatorene som brukes til å stille inn korrekt trykk på vannet som ligger i gulvet, tror jeg. Som dere ser på bildet er noen av dem helt klare, mens andre er fulle av grums. Hva kan dette skyldes, og hvordan kan en ev fikse det?

I tillegg må jeg stadig etterfylle vann på systemet. Jeg har for ikke så lenge siden overtatt et hus som har vannbåren varme i begge etasjene. Varmepumpen er en Thermia Diplomat. Jeg har ingen tidligere erfaring med vannbåren varme så jeg ringte til Thermia og spurte om vedlikehold av systemet.

De sa det er relativt vedlikeholdsfritt med noen få . Mange eiere av varmeanlegg blir lurt av et sterkt varierende trykk i anlegget. Små trykkvariasjoner er normalt fordi temperaturen i varmeanlegget varierer og der til trykket. Mistenkes det at anlegget har lekkasjer så viser det seg ofte at ekspansjonskaret har mistet all forkomprimering og dermed også sin funksjon.

Armaturjonsson AS tilbyr et av markedets bredeste sortiment innenfor området sanitær og vannbåren varme. Vannskader fra vannbåren varme inntreffer står for mindre enn av alle vannskadene i hus her i landet. Oppstår det en lekkasje, blir systemet trykkløst ganske fort slik at vannmengden som lekker ut er minimal.

Det er STOR forskjell på å få hull i et rør med ubegrensede mengder vann under trykk og få . Vannbåren gulvvarme fungerer dårlig, igjen Hjem og utstyr.

Usynlig komfort med vannbåren gulvvarme. Normalt krever Uponor gulvvarmesystem ikke vedlikehold. Ekspansjonskar benyttes i alle typer vannbårne varmeanlegg. Kontroller temperatur og trykk i . Bilens kjølesystem har som regel også en ekspansjonsbeholder, men funksjonsprinsippet er annerledes enn i varmeanlegg. Karet er en tank eller beholder med komprimert luft (forkomprimert), hvor luftrykket er tilpasset anleggets trykk.

Varmesentraler med fornybare energiressurser. Veilederen presenterer systemløsninger basert på eksisterende kjente produkter. Imidlertid er dimensjonering av anleggene tilpasset redusert effektbehov i takt med redusert varmetap fra boligen. Overdimensjonering er unngått og system-løsningene er videre forsøkt holdt så enkle.

Stort varmebehov – kort stengeti lite varmebehov – lang stengetid. Ved denne gjennomspylingen blir temperaturfordelingen jevn over hele varmeflaten , fra ende til annen. Når det nyttes magnetventiler så er stort trykkfall over ventilen ikke nødvendig, og overdimensjonert ventil er ikke noe.

Selv om oppvarmingsmetoden er relativt ukjent i Norge har den vært brukt i flere tiår i andre lan og i våre naboland utstyres nesten alle nye boliger med vannbåren gulvvarme. Skulle en være så uheldig å få hull på et rør vil lekkasjen være liten ettersom systemet ikke er under trykk. Alle sammenkoblinger og ventiler . Variant VVS – år med fokus på vannbåren varme ! Noen egner seg best i plategulv, mens andre rør dekker andre behov bedre. Under finner du litt generell informasjon om drift av varmeanlegg og litt hjelp til feilsøking.

Tepper på gulv vil hemme varmeoverføringen til rommet og vil utsette gulvet under teppene for høyere temperatur. Pass på at det er trykk på systemet, etterfyll om nødvendig.

Categories: Uncategorized