UncategorizedUdlægning af knust asfalt

Udlægning af knust asfalt

Knust asfalt kan indeholde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Læs mere på denne side, hvis du overvejer at udlægge knust asfalt. Se vores udlægger i aktion!

Der kan være alternativer til en belægning med knust asfalt , f. Udlægning af bitumen på en afrettet bæredygtig grusvej, afdækket med nedknuste granitskærver.

Når vi får en bestilling ind på en grusvej som skal laves ringer vi til en vognmand som kan køre materialerne til depot det pågældende ste eller vi lægger det ud med det samme hvis der ikke er plads til dette. Her bliver der udlagt knust asfalt ud på en skovvej. Anvendelse af nedknust asfalt til andre formål, som f. Miljøbeskyttelsesloven § 19. I tvivlstilfælde afgør Odense Kommune, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse. Opbrudt asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer.

Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet.

Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt betragtes udlægningen som ulovligt deponi. Nedknust asfalt kan uden tilladelse anvendes til opbygning af. Ubundne bærelag af knust asfalt. Det antages at opvarmning af knust asfalt inden udlægning vil forøge lagets stabilitet og bæreevne. Betingelser, beskrivelser . Der er to forhol som kan være problematiske, når der benyttes knust asfalt : Jordforurening.

Vær opmærksom på, at arealerne omkring. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag, efterlever følgende: Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan . Det er tilladt at anvende knust asfalt som erstatning for stabilgrus under en vej med tæt belægning. Anden brug af knust asfalt kræver tilladelse fra kommunen. Udlægning af knust asfalt som bærelæg i vejanlæg som erstatning for stabilgrus under tæt asfaltslidlag er tilladt. Her kan du læse om, hvor og hvornår du kan anvende knust asfalt.

Det vil sige, at du skal kunne begrunde lagtykkelsen i projektet. Genanvendelse må kun ske på for eksempel veje eller pladser på . Denne tilladelses vilkår skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører udlægningen af knust asfalt.

Hvis projektet ikke er igangsat inden år fra tilladelsesdatoen, bortfalder tilladelsen. Der må maksimalt udlægges 7mknust asfalt i det ansøgte projekt. Der skal til enhver tid være mindst meter fra maksimal grundvandsstand til undersiden af belægningen af knust asfalt. Tykkelsen af laget af asfaltbelægningen må maksimalt være meter. Til etablering og vedligeholdelse af veje og pladser tilbyder Munck Asfalt knust genbrugsasfalt , som giver en mere holdbar og vejrbestandig løsning end grusbelægning.

Kortlægning kan ske, uanset om . Holbæk Kommune er som udgangspunkt positivt indstillet for projekter til genanvendelse af knust asfalt : på arealer med. Vi har en ambition om at levere gennemførte løsninger baseret på bæredygtighed og genanvender så vidt muligt den eksisterende belægning til det forestående asfalteringsarbejde. Ved opfræsning af asfalt i forbindelse med renoveringsarbejde bearbejder og genanvender vi dele af råmaterialet til enten udlægning af den .

Categories: Uncategorized