UncategorizedType sprinklerhoder

Type sprinklerhoder

Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type glassampull i sprinklerhode kan sprinkleren utløses fra romtemperaturer fra 57 . Hovedkomponentene i et sprinkleranlegg. Denne anvisningen redegjør for viktige forhold ved prosjektering og utforming av sprinkleranlegg.

Rørmateriell kan være stålrør, kobberrør eller plastrør av godkjent type.

Anvisningen omfatter ikke . Det skal monteres alarmgiver og alarmprøveventil. Ventilen forsynes med manometer på begge sider. Ved utløsning av sprinklerhode vil en strømningsvakt gi alarm, eventuelt til husets brannalarm, og til for eksempel et vaktselskap. Sprinklerfirma – De firmaer som er.

Fordeler- og grenrør i angitt skala n. Rørsystemet er oftest montert i taket. Type av rør og koplinger . Rørene er forsynt med små dyser som sprer vannet.

Dysene kalles sprinklerhoder. Ett og ett sprinklerhode løser ut der det brenner. Våtanlegg står med vann og trykk i rørene hele tiden, helt fram til dysene, som også kalles sprinklerhoder. Vann spruter da ut fra ett og ett sprinklerhode etter hvert som dysene blir utløst.

Det er kun de hodene som blir utsatt for høye temperaturer som utløses. Prosjektering og utførelse skal utføres av godkjent. Driftsbygninger landbruk. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Man bestemmer type anlegg etter hva slags bygg som skal sprinkles og hva bygget skal inneholde. Hvilken type som bør velges vil være avhengig av hvor det skal benyttes, og hvilken type brann som kan forventes. På rørene er det montert sprinklerhoder. Vannforsyningen til rør og . Serie TY-FRB, og 1K-faktor, utvidet dekningsområde horisontale veggsprinkler er utvidet dekningsområde, er en dekorativ.

Denne vil ha som funksjon å hindre vanntilførsel ved hærverk av sprinklerhoder. Rørsystemet skal normalt stå fylt med vann, men små, utsatte seksjoner kan være av en type der rørene ikke er fylt, når dette er en nødvendig forholdsregel. Ingen seksjon av sprinklerhoder skal betjene mer enn to dekk eller være plassert i mer enn én vertikal hovedsone, med mindre det kan påvises at innretninger med . De kan fås i utførelser som passer godt inn i bomiljøer.

Dette kombinert med at plastrør er tillatt for denne type sprinkling, gjør at hele installasjo- nen kan utføres enkelt og tilpasset interiøret.

Dersom det er nødvendig med tørranlegg for en bolig pga.

Categories: Uncategorized