UncategorizedTrapes omkrets formel

Trapes omkrets formel

Generelt skal man vite alle sidelengdene for å kunne regne ut omkretsen , som er summen av alle disse. Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider. Parallelle sider kalles baser.

Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede. Her viser vi hvordan bokstaver brukes i generelle utregningsmåter i formler , mer bestemt i utregningen av arealet av et trapes.

Skal du finne omkretsen av et trapes , må du måle alle sidene. Det er derfor bare en måte å finne omkretsen : 1. Ved addisjon: Du kan legge sammen sidene. I en formel vil vi gjerne forkorte . Hvis man har formelen for areal og omkrets for et trapes , og vi har allerede svaret på arealet og tallene for den nederste og øverste linjen.

Hvordan finner vi da høyden i trapeset ? Likningsett, omkrets av trapes innlegg 13.

Mangelfull formelhefte jeg nettopp kjøpte innlegg 12. Flere resultater fra matematikk. På figuren er AB = CD og BC = AD Du trenger derfor bare vite lengden på én side av hvert slag for å regne ut omkretsen som summen av alle sidene. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Areal og omkrets av et parallellogram.

Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk. Hva er formelen for å finne ut en ukjent side i et trapes når man vet arealet? Anonymous poster hash: d15e9.

Vi vil finne arealet av en sirkel med en radius på 3m. En av lengdene er 2m lang, mens den andre lengden er 4m. Arealet av en sirkel med 3m lang radius er: A = 3. Omkrets av parallellogram.

Eksempler på illustrasjoner av formelen : lag en kopi av trapeset , vri denne kopien 1grader og plasser det i forlengelsen av det opprinnelige trapeset. Høyden mellom disse, er 3m. Omkrets av en trapes , omkrets formel kalkulator kan du finne en omkrets av en trapes, med formelen, ved hjelp av lengden på alle trapesformede sider.

Dersom du vil regne ut omkrets av en trekant, firkant eller sirkel, er det flere måter du kan gå frem på. Et målband gir deg like rett svar som en formel. Vei er lik fart ganger tid. Fart er lik vei delt på tid.

Tid er lik vei delt på fart. Sirkelsektor v grader med radius r .

Categories: Uncategorized