UncategorizedTrapes areal og omkrets

Trapes areal og omkrets

For å finne arealet av trapeset kan vi trekke en diagonal slik at vi får . Hvis de to andre sidene også er parallelle, er dette både et trapes og et parallellogram. Siden et trapes har en såpass bred definisjon, vil også en rombe, et kvadrat og et rektangel være en form for trapes. Alle disse figurene har den egenskapen at alle fire vinklene i figuren til sammen har en sum på 3grader, men . Se flere matematikkvideoer på videoklasserommet.

Fra , den frie encyklopedi.

Hopp til: navigasjon, søk. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene. Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene: A . Parallelle sider kalles baser. Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider.

Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede. Høyde er en rettvinklet avstand mellom to baser. Trapes Areal av en trapes.

Mange barn sliter med å finne omkretsen av en figur. Det som er mest problematisk er å skille omkrets fra areal. Dette kommer som regel av to forhold: 1. I de fleste lærebøker lærer man å finne omkrets og areal samtidig. Fordi begrepene for læreren kan virke greie og oversiktelige, kan det derfor hende at det ikke brukes . Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen – både elever, lærere og foreldre.

Grunnleggende geometri Areal og omkrets. Hvis man har formelen for areal og omkrets for et trapes , og vi har allerede svaret på arealet og tallene for den nederste og øverste linjen. Hvordan finner vi da høyden i trapeset? Hva er formelen for å finne ut en ukjent side i et trapes når man vet arealet ? Anonymous poster hash: d15e9.

Book Widget: online (.zip). Raymond Børve — September 7:PM. Geometriske figurer og areal og omkrets : Elevene skal lage den figuren (eller firkanten) som har minst og størst areal.

Her er omkretsen av figurene alltid det samme og elevene får praktisk erfaring med hvordan areal og omkrets ikke henger sammen. Spesielle egenskaper med trekanter:. Online kalkulatoren til å beregne areal og omkrets av en trekant gitt koordinatene for toppunktene.

En online kalkulator for å beregne areal , volum og mange andre parametere i en pyramide gitt dimensjonene av rektangulære base og høyde. Området, vinkler og diagonaler av en trapes er beregnet gitt sine sider.

Categories: Uncategorized