UncategorizedTømrer lønn 2015

Tømrer lønn 2015

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk. Samtidig viser statistikken at. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder.

Vær oppmerksom på at det kan være store. Lønn for lærlinger varierer veldig fra fag til fag. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om .

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn , uregelmessige tillegg og bonus. Det vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass på hva man kan tjene som tømrer. Derfor er det litt vanskelig å anslå hva en tømrer vil tjene.

Gjennomsnittlig årslønn for tømrere er. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. Lønn og frynsegoder Dette tjener ledere i de ulike fylkene.

Bygg- og tømrermester Svenn Børre Steinsland savner diskusjon om og fokus på lønnsnivået til tømrere i dag.

Dette har jo blitt pariakasten i norsk arbeidsliv, og personlig er jeg redd for rekrutteringen i fremtiden om man ikke felles . Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass. Disse fag omfattes av overenskomsten: Anleggsgartnerfaget, betongfaget, tømrerfaget , murerfaget, rørleggerfaget, ventilasjons- og . I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn. Siste faglærte tømrer og maler også.

Hvis vi ikke får ryddet opp i dette, og sikret like vilkår for innleide og fast ansatte, er jeg redd vi ikke bare har sett den siste faglærte mureren. Vi ser også den siste faglærte tømreren og maleren, sier forbundssekretær Steinar Krogstad i Fellesforbundet. De fleste har en formening om hva de bør ha i lønn , og mange har nok sammenlignet seg med kolleger eller ansatte i andre yrker for å se om man tjener like mye som fortjent.

Men det er neppe så mange som har sammenlignet lønnen sin med lønninger i andre land. Kvinners månedslønn økte med prosent fra 38. Etter å ha gått en periode som utleid Tømrer via ManPower, er jeg blitt tilbudt fast stilling i et stort entreprenørfirma. Det blir trolig mere næringsbygg (stål og gips) en rene eneboliger. Lurer på hva som er normal eller forventet lønn for en Tømrer i disse tider ? Det er jo veldig etterspørsel etter oss, og har blitt tilbudt . Det gjør at snittlønnen vokser merkbart.

I år ender snittlønnen på 472. I Norge er det ingen generell minstelønn.

Enkelte bransjer har likevel innført dette for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns – o.

Categories: Uncategorized