UncategorizedTilknytningsavgift vann og avløp lillehammer

Tilknytningsavgift vann og avløp lillehammer

Forskrift VA-gebyrer i Lillehammer kommune. Gruppe a, Redusert sats: gjelder for bygning, nybygg, tilbygg på eiendommer . Det vises til Statistisk sentralbyrås årlige oversikt over prisnivået på kommunenorges vann- og avløpsgebyrer der Lillehammer kommunes gebyrer ligger under landsgjennomsnittet på både vann og avløp. Vi ønsker å gi deg som betaler disse gebyrene litt mer.

Betalingssatser, praktisk bistand.

Med bakgrunn i vedtak i Kommuneplanutvalget den 17. Vann og avløp ut på offentlig ettersyn. Planen danner grunnlag for, og viser prioriteringer av drifts- og investeringstiltak innenfor tjenesteområdet vann og avløp. Blant annet når du tar deg et . Alle søknadspliktige tiltak som utføres i kommunen skal søkes om til byggesaksavdelingen i Lillehammer kommune. Denne portalen er beregnet.

Tjenester › Tjenester A-Å Bufret Lignende For å bli koblet til kommunens offentlige vann – og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler.

Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann – og avl. Utvendig vannpost for hytter etc. Skihyttevegen Hytteeierforening overtok vann – og avløpsanlegget (VA-anlegget) i. For tilbygg bolig over m? Blir bygg revet for å gjøre plass til nybygg, gis det fradrag i tilknytningsavgift for det revne . I kommunen jeg bygger var det tidligere opp til terreng etc hvor mye du måtte betale i tilknyttning, en kollega betalte over 100.

Mitt tømmerhus prosjekt! NSKER UTBEDRINGER: Peter Batta (til høyre) i Huseiernes landsforbund ønsker utbedringer av eksisterende ledningsnett velkommen – som her i Årvoll i fjor sommer. Sammen med han på bildet, står fagarbeider i vann og avløp , Ole Petter Trøbråten. På Sjusjøen er prisen cirka 120.

Kostnaden blir noe høyere både i Kroksjølia og på Ljøsheim, men vi tror det er interesse for å investere såpass summer. Tilknytningsavgiftene vil dekke kommunens . Med på kjøpet får du ferdig opparbeidet veg til tomtegrense, tilknytningspunkt for vann , avløp og strøm. Hovednettet for vann og avløp går i dag til Lillehammer. Det er på sikt nødvendig å finne alternativer til dette nettet, og de store grunneierne (Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning) har sammen med Ringsaker kommune under planlegging ny hovedledning for vann og avløp fra fjellet og ned til Moelv.

Til tomtegrensen ligger det offentlig vann og avløp. Felles privat adkomst til eiendommen.

Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Categories: Uncategorized