UncategorizedTilbygg hus regler 2015

Tilbygg hus regler 2015

Hei er det noen som kunne tatt seg tiden med å forklare meg reglene rundt det å bygge ut huset med 50m2. For hus – og hytteeiere som går med planer om et tilbygg , om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de viktigste. Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil m(i hver etasje).

Les også: Nye byggeregler fra 1. Søknad sendes til: Lier kommune.

Beregnings- og måleregler. I tillegg kan du bygge så nære som meter unna tomtegre. Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg innenfor tiltaksklasse 1. Spørsmål eller kommentar til innholdet?

Endringen gjelder tilbygg som tilfredsstiller følgende krav . ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Mindre ting som ikke krever søknad. Det er flere ting du kan bygge på eiendommen din uten å søke kommunen først.

Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste tilfeller uansett hadde blitt godkjent skal slippe papirmølla. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil meter fra nabogrensen. I januar i år gikk regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut med en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker.

Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk flest ved bygging av små og enkle tilbygg. Veilederen Bygge uten å søke stiller deg en rekke spørsmål for å vise om du oppfyller reglene eller ikke. Tilbygg på maks kvadratmeter.

Lover og regler om bygg uten å søke. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Det må være meter avstand mellom husene. De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje og tilbygg på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente . FOTO: Carl Martin Nordby NYE REGLER : Fra 1. Man kan også bygge tilbygg på maks m², for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, eller ved— og sykkelbod.

Har ikke noe å bidra me men tipper en løsning som det på denne videoen vil omgå alt av byggetillatelser og regler. Sålenge den henger sammen med huset så regnes det som et tilbygg , selv om det ikke er noen dør mellom garasjen og huset. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.

Men, selv om du slipper å søke må du påse at byggetiltaket ikke er i strid med arealplaner som reguleringsplan, kommuneplan og bebyggelsesplan, materielle regler i plan- og . Regjeringen forenkler byggereglene. Det kan være godt nytt for hobbysnekkern. Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles.

Categories: Uncategorized