UncategorizedTelesikring av søyler

Telesikring av søyler

Telesikring av søyler og pilarer. Pilarer og søyler er erfaringsmessig spesielt utsatt for telehiv. Selv pilarer til frostfri dybde kan løftes av telehiv fordi jordmassene fryser fast rundt pilaren. Uoppvarmede bygninger og andre konstruksjoner direkte på grunnen må telesikres hvis grunnen er telefarlig.

Telefaren kan bestemmes ved analyse av jordprøver ved et geoteknisk laboratorium. Dersom det ikke gjøres spesielle undersøkelser, bør man gå ut fra at grunnen er telefarlig.

Når de telesikres med markisolering, . Produktenes betegnelse gir informasjon som gjør det enkelt å velge riktig produkt. Eksempel: Styrofoam 3BE-A-N. Bokstavkoden angir produktets kantutforming.

BE (butt edge) = rett kant. Varme og kalde konstruksjoner. Jackon isolasjon i grunnen . Ecoprim brukes under selve fundamentet, mens MARKPLATE benyttes til utstikkene og eventuelt under dekket for telesikring.

Søyler , pilarer, porter.

Bruk Ecoprim under selve fundamentet og MARKPLATE rundt. Hvis det er en rekke med søyler eller pilarer kan hele rekken . Ellers setter vi som regel veggkonstruksjoner eller søyler på en underliggende såle. Dette gjøres for å fordele belastningen på underlaget. Jo dårligere grunnforhol jo bredere såle. Det er flere måter å gjøre dette på: Med såleblokker: Under en mur er det som regel enklest med såleblokker.

De vanligste er Leca såleblokk . Har gravd søylehull og truffet fjell. Stålbjelker for små spenn. Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 521. Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.

Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 521. Grav ut riktig dybde og . Med telesikring av StyrofoamTM isolasjonsplater får du en enkel og trygg. Dvs meter ut fra verandadøren og 1meter total lengde.

Skal terrasse bygge-meldes? Mitt spørsmål er da: hvor tett må. Fyll opp med finpukk og legg på matjordlaget. Legg ut finpukk og rett av.

Kalde konstruksjoner isoleres for å unngå telehiv. Ved fullstendig utskifting av telefarlige. Du kan også mure opp pilarer med pilarblokk.

Dette er kon- struksjoner som er svært utsatt for telehiv, . En ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet bygge- anmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. MAXBO viser her hvordan du kan bygge terrasse på søyler , samt bygge rekkverk, levegg og trapp. TELESIKRING av garasjer, boder, . Terrasse bygget på søyler med selvbærende drager og bjelker er en egnet. Hvordan går du frem for å få terrassen du virkelig ønsker deg? Carlsen Fritzøes folder om terrasse på betongsøyler der du får gode tips.

Ligger ikke byggverket på en topp med fall til alle sider, anbefales det at bakken behandles som om den skulle være telefarlig. Telehiv oppstår når vannet i bakken fryser til og utvider seg med sine. Dette skjer oftest i udrenert jor men det kan også.

Categories: Uncategorized