UncategorizedTeledybde tromsø

Teledybde tromsø

På denne siden publiserer vi regelmessig snø- og telemålinger utført på Senja ( Gibostad) og i Tromsø (Holt). I høyre kolonnen vil du finne aktuelle . Tromsø kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer, men setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene for graving i kommunale arealer er fastsatt i Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn.

Den er nærmeste offisielle målestasjon, km fra punktet Tromsø. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snødybde og vind.

Det kan mangle data i observasjonsperioden. Denne forsinkelsen gjør at tela som regel er på det dypeste i vårmånedene mars og april. Det sier forskningssjef Espen Haugland ved Bioforsk Nor som ved to steder har registrert rekorddjup tele så tidlig på året.

Ved Holt i Tromsø var det centimeter ved nyttår, og på et målepunkt i Salangen er det nå centimeter. STORE AVLINGER – HER FRA HOLT I TROMSØ 26. MER UTFORDRENDE VINTERKLIMA MED MER. Kumulativ tele (cm og dag). LENGRE PERIODER MED TELE , OG MER TELE.

Telemålinger på Holt har vært gjennomført siden.

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune, og alle som skal grave i offentlig eller privat grunn må søke gravemelding. Avstanden til Tromsø sentrum er km og km til flyplassen. Er det fare for tele , må du altså benytte markisolasjon. Isolasjonen bør stikke ca. Markisolasjon er ikke nødvendig på . Fyll opp singel til 20cm fra topp.

Faren er vel at den kan bøye seg sideveis. Fyller du på sidene ogå for støtte røret sideveis. Ifølge PDF filen du henviser til, kan løs leca (eller xps) brukes til holde bedre på jordvarmen: Om sommeren akkumuleres varme i jorda. Et maksimum nås utpå høsten.

Denne varmen gir jorda fra seg utover vinteren. Når frosten trenger ned i grunnen skal den “overvinne” jordvarmen så . Bufret Lignende støttemur kan det bygge seg opp store tele – trykk som kan skyve muren ut av stilling. Telehiv kan oppstå hvis det blir frost under murfoten.

Med Styrofoam 2SL-A-N får du en grunn, frostsikker fundamentering av støttemuren. Her er vist et eksempel på støttemur for en oppfyllt terrasse ved et hus i skrått terreng med sokkel-. Landbruk Nord bringer her en liten oversikt hvordan snø- og tele er rundt om i fylket.

Som grafene viser har vi ikke fått inne alle de siste målingene, men tendensen viser svært ulik både snø og tele. Det er ikke noe unormalt i det når en vet at målerne er stasjonert på helt forskjellige steder, kyststrøk, .

Tele , frosset jordlag, oppstår når vannet i jorden (jordfuktigheten) fryser til is. Ved frysing utvider vannet seg ca. Sammen med tørkesprekker er telehiv årsak til strukturmark. Hvor dypt telen går, er avhengig av . Da slipper man vanlige problemer med ujevnheter og nivåforskjeller og stadig behov. Ostojeaggi, Troms , som er det første etablerte overvåkingsområdet innen prosjektet.

I de to årene teledybden ble målt, var årsmiddeltemperaturen ca. Rapporten gir temarelaterte betraktninger i forhold til eksisterende bygd miljø og valgte klimascenario nedskalert for. Når det gjelder risiko for råteskade, presenterer rapporten relativt gode data på fylkesnivå.

Categories: Uncategorized