UncategorizedTekna lønnsoppgjør 2016

Tekna lønnsoppgjør 2016

De lave tallene for staten må sees i . I privat sektor var det en vekst i. Les denne og flere historier i . Nå peker pilen igjen oppover. Ingeniørene har igjen høyere lønnsvekst enn sivilingeniørene i snitt. Litt over for lederne og noe under for de ordinære medlemmene.

Dette er vi rimelig godt . Gjennom våre lokale, kollektive forhandlinger kan du i større grad være med på å . Det kan også være aktuelt å ta opp historikken dersom tidligere lønnsoppgjør har gitt liten uttelling og arbeidsgiver har lovet å kompensere for dette. Hvordan får jeg rabattert pris? Etter at du har laget en brukerkonto på digi.

Det er enighet i de innledende forhandlingene med samtlige hovedorganisasjoner. Teknas lønnsstatistikk per 1. Status og frister for de resterende forhandlingene er som følger: .

Nattens avtale er ikke id. Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på prosent fra 1. Tilsvarende tall for fjoråret var prosent. Etter mange års kamp er det endelig inngått en avtale om at lønnsmidlene skal fordeles lokalt, gjennom. Hun frykter for at et spinkelt. I norsk arbeidsliv forhandles det vanligvis både på sentralt og lokalt nivå.

Men det finnes tariffavtaler som ikke har lokale forhandlinger. Og det er tariffavtaler som kun har lokal lønnsdannelse, det vil si kun lokale lønnsforhandlinger eller individuell lønn. Det sistnevnte er vanlig blant funksjonærer i privat . Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator!

NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region. Finn Knut Hansen, Stein Michael.

Storleer, Heidi Tømmerdal. Teknisk beregningsutvalg (TBU) på. Universiteter og høgskoler. I slutten av august vil det sendes ut informasjon til våre medlemmer.

Har du ikke mottatt epost, så er du kanskje ikke registrert med riktig arbeidsgiver i medlemsregisteret til din forening.

Ta kontakt med våre tillitsvalgte dersom du har spørsmål. Arbeidstakerhovedorganisasjons: Akademikerne. Mekler: Bjørn Lillebergen. Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosentPublisert 28.

Vannforsyning, avløp og renovasjon, -4.

Categories: Uncategorized