UncategorizedTek10 ventilasjon

Tek10 ventilasjon

Om veiledningen til TEK. Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Luftkvalitet i bygning skal. Bygning og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og utformes slik at tilluftskvaliteten sikres.

Byggteknisk forskrift ( TEK).

Det er gitt avrop på avtalen om konsekvensvurdering av mulige endringer i §§ 13-til 13-i TEK med veiledning, dvs. Astma, allergi og inneklima 361. Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.

Forskriftene for boligventilasjon i TEK er tragiske for bransjen, men mest for boligkjøperne. Vi leverer balansert ventilasjon ? Naturlig infiltrasjon er nærmest eliminert. Det skal spares energi, koste hva det koste vil. Inneluft skal ikke inneholde forurensning i skadelige .

Er det noen krav om hvor avtrekk på bad skal plasseres? Ser også inne i avtrekksrøret på badet er det stikker skruer inn i røret. Dette kan vel ikke være riktig?

Hva er krav ihht ventilasjon i en nybygg? Luftmengder for grunnventilasjon og forsert ventilasjon i boenhet. Rom, Grunnventilasjon, Forsert ventilasjon.

Tabell 1: Avtrekksvolum i bolig, preaksepterte ytelser. Krav til energitiltak, lyd og brannsikring ved prosjektering av boligventilasjon. Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann.

Da klarer du ikke å oppfylle de nye energikravene i TEK, fastslår sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk. Bygd etter TEKutgjør energi til moderne energieffektiv ventilasjon ca. Slik fungerer balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon sikrer tilstrekkelig luftskifte og gjenvinner varme før forsuret luft slippes ut.

Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering og bygging av bygninger og tekniske anlegg er Plan og bygningsloven og teknisk forkrift. Generelle krav til ventilasjon. Her settes det krav til tetthet i boligen og dens totale energibehov.

Det stilles også krav til utskiftinger av luft per time og godt avtrekk i våtrom.

Categories: Uncategorized