UncategorizedTek10 129

Tek10 129

Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum m foran toalett, minimum m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på m fram til fri plass ved siden av toalett. Det nyeste regelverket er.

TEKer tidligere regelverk. Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende: a.

Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum m. Dør internt i boenhet skal ha fri bredde . Innvendig oppbevaringsplass eller bod som er i tillegg til . Unntaket omfatter også krav om dimensjonering for rullestol av bad (§ 12-). Unntaket gjelder bare disse små boenhetene i boligblokker med krav om heis. For alle andre boenheter videreføres tilgjengelighetskravene som i dag med snusirkel 1:50.

Den nye unntaksregelen berører derfor ikke små . Passasje til sideplass. Mulighet for trinnfri dusjsone. Festemulighet i vegg i dusj- og toalettsone. Det siste er begrenset til: – bygninger med krav om heis.

Universell utforming av skolebygninger 220. Dimensjonering for rullestol 220. Bogrupper for personer med demens 220. Tilgjengelighet for synshemmede. Anbefalte tilleggsytelser.

Minst ett toalett universelt utformet. Gjennomgående krav – helhetlig løsning. Det er kun foreslått presiseringer og redaksjonelle endringer. Kommentar: Kun justering av språk,.

Fall til sluk på hele gulvet på minimum 1:100. Lukket dusjkabinett med avrenning rett i sluk.

Planløsning og bygningsdeler – § 12-9. Alle boliger skal ha minst ett bad og toalett hvor det skal være nok gulvplass og rom rundt toalettet til at en rullestolbruker skal kunne bruke fasilitetene. Det skal også være mulig å ha en dusjsone uten trinn og plass til å henge opp ekstra utstyr rundt dusjen og .

Categories: Uncategorized