UncategorizedTek10 § 127

Tek10 § 127

Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum m. Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. Veiledning til annet ledd. Med tilgjengelig boenhet menes .

Kapittel Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal. Forskriftstekst med veiledning. Programmering av byggeprosjekter 220.

Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220. Prinsipper og metoder for belysning 220.

EØS-henvisningsfeltet), 01. For fritidsbolig under 1moppvarmet BRA . Kan vi – når vi skal selge leiligheten – vise til at man har . Rom i tilgjengelig boenhet. Dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Kunne betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. I rom for varig opphold – fri passasje til dør og vindu på 9m.

Kapitlene eller paragrafene som ikke er omtalt i dette notatet har vi ikke funnet interessante eller at det ikke er endringer som er relevante for fritidsbolig. Dette er kapitlene og paragrafene som iflg. I tilgjengelige boenheter skal det i rom for varig opphold være fri passasje på m til dør og vindu utenfor møbleringssone. Deler av arealet kan likevel ha romhøyde på minimum m, eksempelvis utenfor møbleringssone i stue.

Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde enn angitt ovenfor. Anbefalte tilleggsytelser. Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning.

Fleksibel plassering av seng enten langside eller sengegavl inntil vegg. TEKmed utdrag fra veiledning.

Vi viser til brev av 23. Dere har i henvendelsen gitt uttrykk for at flere kommuner forsøker å stille egne tekniske særkrav i plan. I den forbindelse bes om en bekreftelse.

Det søkes dispensasjon fra gjeldende kommunedelplans bestemmelse § 4. Ikkje vanskeleg men litt jobb! REDUSERT KRAV TIL HIMLINGSHØGDE.

Categories: Uncategorized