UncategorizedTek 97 våtrom

Tek 97 våtrom

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhol men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk. TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL.

Forpliktelser etter EØS-avtalen. Henvisninger til standarder og .

Jeg eier et trehus på en etg. Ordlyden i TEK – , oppstiller en rettslig standard ved bruken av ordet ” tilfredstillende, som innebærer at . Denne loven var den første felles bygningsloven for de største byene og tettstedene i Norge. Oversikt over konsekvenser.

Nye forskriftskrav – målsetting. De mest omfattende endringene gjelder energikravene, som. Våtrom og kjøkken bør samles mot en.

Uavhengig som man bygger våtrommet selv eller bruker fagpersoner til arbeidet, så er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder.

Da vi klaget til entreprenøren sa at han ikke hadde krav om å følge våtromsnormen , men bare de tekniske byggeforskrift som sa at den som bygger må selv vurdere om . Forbrukeren hevder at badegulvene må utføres i hht. Byggforskserien og anfører at disse rnå. I rapporten påpekes det flere feil ved våtrom , særlig i forbindelse med badet i første etasje, men også andre mangler påpekes.

Tvisten dreier seg også om hvilke Teknisk forskrift ( TEK eller TEK07) som boligen skal bygges etter. III, IV, VII, X, XI OG XI. Bad og vaskerom skal ha sluk.

Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må . Uenigheten i denne saken var om badet skulle utbedres etter forskrift Tek eller våtromsnormen. Vi er derfor av den oppfatning at dette er et kost-nytte- spørsmål, og at kostnadene i dette tilfellet strekker seg langt ut over nytteeffekten, sier Bernau. Det å bygge badet i henhold til tek vil rette mangelen . Forskriftskravet om fall til sluk i Tek. Veiledningen til TEK : Største lekkasjetall for småhus og rekkehus. Lecablokk med utvendig og innvendig isolering.

Betongvegg med utvendig og innvendig isolering (utvendig isolering også over terreng). Lekkasjer skal forhindres mest mulig. TEK , § 9- Sanitæranlegg.

For kortere strekning inntil m kan stigning være maksimum 1:12. Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. Dersom terrenget er for bratt til at . SAK) og tekniske krav til byggverk ( TEK ) har begge blitt gjenstand for en rekke endringer i dette tidsrommet. Materiell – ulike typer rørfôring.

Vannskadekontoret (VSK):.

Categories: Uncategorized