UncategorizedTakvindu som rømningsvei

Takvindu som rømningsvei

For å få et vindu godkjent som rømningsvei , skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent. Det er flere faktorer som spiller inn. VELUX topphengslet takvindu som rømningsvei. Men nå finnes det løsning på dette problemet, Eurostigen har gesims stiger som går fra bakkeplan langs husvegg og rundt takutspring.

Stige løsningen heter utfellbare RVS – ryggvern stiger.

Videre tilbys nå fra Eurostigen komplett takløsning fra, med rømningsvei fra Velux takvinduer , via tak, stiger og ned til planert terreng. Fra leilighet skal det være enten være. Eurostigen har sammen med Velux utviklet verdens første utfellbare brannstige med ryggvern Løsningen kan leveres nå og gjør det enklere å få godkjent rømningsvei fra takvindu. Utbygging og rehabilitering av loft innebærer ofte at det må etableres en ny rømningsvei – i . Jeg har imidlertid blitt fortalt at . Bredden skal være minst 50cm, og høyden minst 60cm.

Teknisk forskrift krever sikkerhet ved brann.

Denne anvisningen gjennomgår tilrettelegging for rømning via vinduer. Anvisningen angir krav til størrelse på vinduene, utforming, antall og plassering i fasaden, samt avstand og atkomst til terreng. Når VELUX Norge AS og Norasondegruppen AS slo hodene sammen for et felles prosjekt ble resultatet som planlagt livreddende.

VELUX med sine takvinduer og Norasondegruppen med Eurostigen, to velkjente kvalitetsprodusenter, er nå blitt samarbeidspartnere med sitt nye konsept: Rømnings- og . Vinduer som rømningsvei. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

Veiledning til første ledd. Du kan her lese om kravene til rømningsvei. Hvis det er mindre enn meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Summen av bredde og høyde skal være minst meter.

For hver etasje skal minimum annethvert rom . Brannceller skal ha tilstrekkelig antall, og minst to, utganger til rømningsvei. I etasjer eller plan hvor vindu er eneste direkte rømningsvei , skal minst annet hvert rom ha vindu som tilfredsstiller kravene til rømningsvei. I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom. Det blir godtatt en fast installasjon som kompenserer for dette under .

Rommet må ha vindu , som kan brukes som rømningsvei. For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må være på minst meter. Dersom brannen er et faktum, er det avgjø- rende å komme seg raskt ut. Kravene til røm- ningsveier er: ▫ Alle boliger må ha minst to uavhengige utganger til det fri.

Utgangsdør er en røm- ningsvei. I tillegg kan vindu og balkong være rømningsvei. Hvis rømningsvei via vindu eller balkong er mer enn .

Categories: Uncategorized