UncategorizedTaktikk definisjon

Taktikk definisjon

Taktikk refererer til de handlingsvalgene en idrettsutøver foretar, eller hvilket handlingsmønster et lag følger i den hensikt å overvinne en gitt motstander. I spesielt lagidretter står handlingsvalg tett sammen med teknikk, eller hvor effektivt de ulike handlingene utføres. Taktikk kommer fra gresk τακτική (taktike) og er opprinnelig militært vokabular i betydningen å organisere og lede tropper. Militær taktikk er en egen lære og fagområde.

I senere tid nyttes begrepet for å legge en plan for hvordan nå et bestemt mål. En taktiker er en person som utøver taktikk ved å benytte seg av sine .

Ordet kommer fra gresk strategia som har betydningen generalkunst, eller hærføring. I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra begrepet taktikk. Beskrivelsen strateg blir gjerne brukt om en person som har . Norsk oversettelse av taktikk. Oversettelser av taktikk. Informasjon om taktikk i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Planmessig fremgangsmåte. Se også taktikk i militær teori.

I kapitelet om mentale og taktiske ferdigheter er det valgt å legge flere egenskaper enn de rent sportslige. I tillegg til rent idrettslige krav krever en utvikling gode holdning – og verdiforankringer. Taktikk brukes i sjakk om en tvungen trekksekvens som gir en selv en fordel.

Fordelen kan være at man vinner materiell, sette motstanderen sjakk matt eller oppnår remis i en ellers tapt stilling. Tankeprosessen i fra du mottar en brannmelding til personellet har kommet i innsats. Vær aktiv under kjøretiden. B – Bedømme situasjonen på skadestedet.

Står innsatsrisikoen i forhold til livreddende og skadereduserende potensialet. Men som samtidig dukker stadig opp i ulike sammenhenger. Definisjon på: Intuitive og rasjonelle beslutninger! Strategi er rettet mot å oppnå overordnede og langsiktige mål, mens en taktikk er mer kortsiktig og rettet mot å oppnå delmål og de handlingsvalgene og handlingsmønstrene vi følger i den hensikt å overvinne en gitt motstander.

Alle synonymer for taktikk. Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker. Betydningen av taktikk : 1. Denne oppgaven inneholder et sammendrag av kapitlene om teknikk og taktikk i læreboken ”Treningslære” av Asbjørn Gjerset.

Her får du en innføring i teknikktr. Dersom det lykkes å få en slik samling i stan vil man utgjøre en så stor (press)gruppe at friluftslivet må høres på egne premisser. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Tiden er ikke inne for å følge hensikten-helliger-midlet taktikk. Fra liten til stor Håndball er et svært taktisk spill. Kropslige egenskaper eller mentale?

Så hva er forskjellen på teknikk og taktikk ? Hvordan opptrenes teknikk? Fysiske og psykiske egenskaper. Det siste utviklingstrekket gjør at denne fellesoperative doktrinen vil være operativt relevant lenger ned i organisasjonen. Forsvarets oppgaver er . I det etterfølgende introduseres en artikkelserie i deler om strategi og taktikk i forhandlinger, inkludert et rammeverk for å forstå og håndtere komplekse forhandlingssituasjoner.

Gå direkte til Artikkel 1: Grunnleggende om forhandlingskraft. Forhandlinger, forhandlingsstrategier og forhandlingsteknikk er spesielt .

Categories: Uncategorized