UncategorizedTakstige for feier

Takstige for feier

Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren adkomst. Krav til takstige – sikker adkomst for feier. Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige.

Har du mottatt varsel om feiing , men ikke fått feid er årsaken i de fleste tilfellene at det ikke finnes godkjent takstige. Brannsjefen kan ikke pålegge feieren å feie der det ikke finnes . Jeg lurte på hvilke krav dere ( feiere rundt-om i Norge) har til sikring på tak, Hvordan dere håndhever det og hvor dere hjemler dette?

Her i Harstad er det noe vi strevde lenge med. Da ingen av forskriftene er spesielt spesifikke. Ved bruk av typegodkjente stigetrinn og takstiger kan feieren og andre ferdes trygt på taket. På enkelte typer takbelegg må takstiger brukes.

I høst kunne feieren fortelle at han ikke kunne feie pipa fordi jeg manglet takstige. Jeg nevnte at det har aldri vært takstige og at så lenge jeg har takshingel så vil det heller aldri bli etablert takstige. Er det flere som har opplevd samme . Stigetrinn for feier IF37-T, decra, sort, Lobas.

Kontakt oss for bestilling.

Mange huseiere er blitt frustrert de sener år pga pålegg om stige fra feieren. Dette skyldes at HMS arbeidet er blitt satt på agendaen og her inngår feierens sikkerhet når han er på taket. Det er også krav om at dersom høyden . Dersom du ikke selv er i stand til å hente frem stigen selv, kan du kontakte feieren når du har mottatt varsel om feiing , for å få hjelp. I arbeidsmiljøloven med forskrifter og forskrift om helse-, miljø og sikkerheita stilles det krav til arbeidstakaranes sikkerheita i deira arbeidssituasjon. Huseigar har rett til å få feia, men brannsjef kan ikkje, med bakgrunn i feiarens sikkerheit, pålegge feiaren å feie der det ikkje finnes godkjent stige og takstige.

Etter forskrift om brannforebygging §skal kommunen etter behov sørge for feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. Ved sideveis forflytning på tak skal det benyttes takbro. Enkle trinn plassert sideveis er ikke tillatt.

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. Dette regelverket forvaltes som nevnt ikke av Arbeidstilsynet, men av kommunen ved feietjeneste el. Vår revidering av paragrafhenvisning til ny arbeidsmiljølov som . Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro.

Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein. Takstige til hver skorstein Festing av takstige. Det må også monteres en plattform på carport og videre en kort stige opp mot hovedsak.

Vi er klar over praksis fra år tilbake – også etter at Arbeidsmiljøloven og stillasforskriften ble gjort gjeldende – har vært slik at feierne har utvist stor fleksibilitet for å få utført feiing fra tak og sjelden har krevd at typegodkjent takstige skal monteres når bygningen har lav takvinkel.

Med dagens krav om sikring av arbeidsplass og . På et av bildene sees tidligere løs flyttbar stige som ikke lenger er godkjent. Ville du balansert på en stige når taket er flatt? Finnmark: Hustaket til Aina Hanssen er helt flatt. Likevel krever Porsanger kommune at det må monteres en takstige – slik er forskriftene. Hvis ikke nekter kommunen å feie pipa, for regelverket . Som følge av Arbeidstilsynets krav til sikker arbeidsplass for feierne har vi har vært nødt til å skjerpe inn kravene til taksikring der hvor det feies fra tak som har helling utover.

Fokuset har økt på dette området de senere årene og feierne ble fra 01.

Categories: Uncategorized