UncategorizedSymptomer på muggsopp i huset

Symptomer på muggsopp i huset

Med så mye nedbør som vi har hatt i vinter kreves det en utvendig inspeksjon av huset for å se hvor mye vann det har tålt, sier Kai Gustavsen,. Fukt i huset kan skade helsen din. Les mer om fuktskader i huset. Høst og vinter er fuktige årstider, og med mye nedbør øker også faren for fuktskader på huset ditt.

Internasjonal forskning konkluderer med at helseplagene er større i boliger med fuktproblemer.

Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper. Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og . Overlege Jan Vilhelm Bakke, tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, med en doktorgrad i inneklimaproblematikk, sa til Aftenposten at fukt i bygg er et betydelig helseproblem. Vi har spurt en ekspert om hvordan du selv kan sjekke om du har fukt- eller muggsopproblemer i ditt hus.

Allerede i Mosebøkene kan man lese at menneskene hadde problemer med sopp i hus. Muggsopp og fuktproblemer . Regelen var at dersom det ble oppdaget sopp skulle presten kontaktes. Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals, tung i hodet, hodepine, tørste og konsentrasjonsproblemer, forteller .

Hvis plagene er mildere, går det ofte bra å flytte inn i huset ganske snart etter saneringen. Om muggsoppen utløser astmasymptomer bør det utredes av lege, som kan . Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen, og en rekke studier viser at. Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet, som forsker på . Har barna allergier og astma? Norges Astma – og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget hjem.

Tette hus med fukt som ikke slipper ut danner grobunn for muggsopper. De som bor i huset kan ha blitt syke uten å skjønne årsaken, sier lege Knut R. Skulberg i Norsk astma- og allergiforbund. Ny forskning viser at fukt og mugg er assosiert med alvorlige . Dette har innvirkning på forekomsten av luftveissykdom og allergi i befolkningen og både fuktskader og muggsopp bør fjernes så fort som mulig for å unngå sykdom. Hvis du bor i et fuktig hus eller har fukt og muggsopp i boligen, så er du utsatt for en økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring . Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier.

Slike symptomer oppstår gjerne når man puster inn store mengder støv fra mugg og fukt. De som har muggsoppallergi reagerer med allergiske symptomer (kløe og nysing i tillegg til de symptomene du opplyser) i den perioden . Fukt og råte i bygg innebærer uønsket mikrobiologisk aktivitet som kan utsette oss for uheldig eksponering for mid insekter, mugg og bakterier. Ikke- allergiske mekanismer kan være av betydning for forekomsten av luftveissymptomer blant barn og voksne i fuktige hus med muggproblemer, idet visse .

Hvert menneske har en ”terskel” for hvor mye muggsopp en tåler. Jo oftere en er eksponert for muggsopp , jo raskere nås terskelen. Påvirkningen kan da forårsake , eller forverre, tilstander som astma, høysnue eller andre allergier.

De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste, rennende nese, øyeirritasjon og . Man skal imidlertid være klar over at luftveissymptomer er hyppig forekommende i befolkningen. Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede hus , kunne medføre plager for et stort antall personer. Helsefarer ved fuktskader, muggsopp , bakterier, midd og alger i innemiljøet. Anticimex har også avdekket muggsopp andre steder i huset.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen.

Categories: Uncategorized