UncategorizedSvinnsprekker betong

Svinnsprekker betong

Eller for mye vann i betongen under støp. Mye vann=lett å dra ut betongen. Alt ser fint ut til betongen er ferdig tørket. Under tørking krymper betongen når vannet forlater blandingen.

Betong tåler mye trykk krefter, men lite strekk.

Dette kalles svinnsprekker , og er nesten ikke til å unngå. Når betongen herder, dvs. Prosessen fører til at betongen krymper og utvikler varme. Så betong tørker seg ikke har men . Volumendringer i ung betong er oftest en ne- gativ egenskap som blant annet fører til at det dannes indre spenninger i betongen som gir seg utslag i riss, og i verste fall sprekkdannel- ser. Riss og sprekker i betong er som riss og sprekker i fjell: De trekker til seg vann, og med vann også tilhørende skadelige stoffer, som.

Sto har produkter som er spesielt utviklet for å injiseres i betong med sprekker og hulrom, som forhindrer ytterligere skader på konstruksjonen. Fordi betongen i seg selv har den egenskap at den krymper når den herder og er avhengig av fuktighet i herdeprosessen, kan ugunstige forhold lett føre til at platen sprekker i løpet av den første tiden. Mange tenker at når vi har en varm og fin dag må det være flott vær for støping, men det kan kanskje være det mest kritiske . Dette kan føre til temperaturforskjeller av en slik størrelse at betongen sprekker opp. Tradisjonelt har betong vært sett på som et meget bestandig og . Injeksjonsepoxy er et to-komponent, løsningsmiddelfritt injiseringssystem basert på epoksyharpiks herdet med et polyamin. I og med at betong er et materiale som beveger seg mye de første årene etter at det er lagt, kan denne typen sprekker forekomme.

Prosjektlederen innrømmer imidlertid at problemet, eller i hvert fall store deler av det, kunne ha vært unngått. I massive betongkonstruksjoner er det nemlig regelen snarere enn . Bruk av herdemembran, god vanning og tildekking av betongen er viktig for å få et bra resultat. Tørr luft, varm luft og vind fører hver for seg til stor avdamping av betongoverflaten. God etterbehandling er viktig for at betongen skal få minst mulig svinnsprekker og få herde normalt for oppnåelse av god styrke og bestandighet.

Men betongen kunne ikke være for varm. Varmen gjør at betongen utvider seg. Og når den deretter blir kald igjen trekker den seg sammen. Store temperaturforskjeller fører til store volumendringer og større risiko for at betongen sprekker.

En vanlig utfordring med sol og vind er at betongen tørker for raskt, og spesielt overflaten kryper litt sammen og danner en herdet skorpe.

Kontrollert uttørking av gulvet reduserer faren for ”vill” opprissing og kantreising. Se egen artikkel vi har skrevet om dette. Sprekker i betong (setningsskader) holder vi utenfor. Noen som driver med slikt som kan svare?

De som støpte sålen sier det er helt normalt. FliseR på slanke BetOnGveGGeR. Hvordan unngå løse og sprukne fliser slanke konstruksjoner med skader – typisk eksempel. Både entreprenør, rådgivere, byggherre og materialleverandører lurer. Det ser ikke så pent ut og kan på sikt svekke hele konstruksjonen.

Det vil si at det støpes inn armeringsstenger av stål i betongen. Da er det armeringen som holder den sammen. Betong og armering fungerer sammen som et komposittmateriale – armert betong – der betongen bærer trykkreftene . Jeg fikk gravd ut kjelleren og støpt nytt gulv i kjelleren min i sommer. Reparere sprekker i betonggulvet.

All betong vil begynne å sprekke som det aldre. I tillegg til å være skjemmende, kan sprekker i betonggulv føre til andre problemer for hus.

Categories: Uncategorized