UncategorizedStyrt avvikling av firma

Styrt avvikling av firma

Tenker å avslutte mitt AS, og det er nesten ikke penger igjen på firmakonto (en liten utestående fordring eneste, vet ikke om den en gang kommer inn). Da dette er digitale tjenester er det ikke andre midler å hente i firmaet heller. Min regnskapsfører snakker om generalforsamling, protokoll og kreditorfrist . Arbeidstagers rettigheter ved oppløsning av AS?

Noen som vet om arbeidsgiver kan kreve at man jobber ut oppsigelsestid når firmaet man jobber i skal legges ned?

Har forstått det slik at. Jeg har tråla gjennom lovdata og diverse sider men finner ikke noe spesifikt om hvilke regler som gjelder for oppsigelsestid ved avvikling av bedriften man jobber i. Selv om et selskap er endelig avviklet og slettet i Foretaksregisteret, kan det rettes krav mot selskapet. Både aksjonærer og avviklingsstyre kan bli holdt personlig ansvarlig. Hva kan aksjonærer og medlemmer av avviklingsstyret gjøre for å unngå personlig ansvar for slike udekkede krav ? Dersom en insolvent bedrift skal avvikles , vil en avvikling som er vernet under lovens regler om gjeldsforhandlinger, gi et vesentlig bedre resultat for kreditorene enn en.

Etter loven skal forhandlingene styres av selskapet, ikke av kreditorene.

Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst. Sliter din bedrift økonomisk? Strever du med å få endene til å møtes? A til Å med å få en ny start med ditt firma. Dette gjelder både de formelle reglene og de mer praktiske forholdene knyttet til bl.

I denne artikkelen tar vi for oss praktiske forhold knyttet til frivillig avvikling av aksjeselskaper. Kravene til innhold i årsrapporten beskrives i regnskapsloven. Avvikling av en bedrift betyr at den legges ned. Det kan være en styrt avvikling fra eiernes side på grunn av dårlig lønnsomhet eller andre årsaker, eller avvikling fordi bedriften slås konkurs. Innlegg om styrt avvikling skrevet av Konkurs hjelp – Konkurs advokat.

Det er en prosedyre på Altinn. Når du har lest dette kapitlet, skal du. Oppbygging og organisering av aksjeselskaper er styrt av bestem-. Det kan således være aktuelt å tilføre kapital for gjennomføring av en styrt avvikling selv om bidraget vil være tilskudd til sykekassen, som ikke vil bli refundert.

En slik beslutning er ofte kommersielt fundert. Selv om du sliter økonomisk i dag eller har gått konkurs tidligere.

Så vil du til slutt lykkes? Næringsvirksomhet er en prøve og feile geskjeft. Dette har med at det er så mange faktorer som . Med hovedvekt på konkurs, gjeldssanering og gjeldsordning. Vi hjelper bedrifter med re-start av firma før en konkurs, reorganisering av bedriften, problemer med skattekrav, styrtavvikling og. Alle næringsdrivende har forskjellige grunner for å legge ned firmaet eller melde oppbud.

Men man bør tenke igjennom hvordan man avvikle selskapet slik at man i alle fall ikke taper mer penger på selskapet og heller får dekket heler eller deler av hva man har skutt inn i firma. Utgangspunktet når et selskap ikke går konkurs, men vedtar en ” styrt avvikling ”, er at alle krav skal dekkes. Statens lønnsgaranti dekker dessverre ingen krav i en slik situasjon, opplyser jurist i LOs juridiske avdeling, Sigurd-Øyvind Kambesta overfor DinSide. Hvorfor er re start av firma et bedre alternativ?

Hvis du melder oppbud eller blir slått konkurs så blir alle verdiene i selskapet ditt beslaglagt av bostyreren. Bostyreren vil likvidere alle verdiene i selskapet ved å selge dem til lave priser. Beslutning om oppløsning. Er det inntrådt forhold som etter vedtektene skal medføre oppløsning av selskapet, eller skal selskapet oppløses som følge av bestemmelse i lov, skal .

Categories: Uncategorized