UncategorizedStøvlus bekjempelse

Støvlus bekjempelse

De er meget vanlige innendørs hvor de finnes i matvarer og på steder med høy fuktighet. Den beste bekjempelsen og forebyggingen er å gjøre forholdene permanent ugunstige for støvlusene. Hvor fort kan støvlusene. Under normalt tørre omgivelser innendørs vil brun støvlus bare forekomme i begrenset . Her kan det legges til at ved å senke luftfuktigheta sannsynligvis er mye mer effektivt enn insektgift.

Hvis du ikke gjør noe med luftfuktigheta, vil støvlusene komme tilbake etter kort tid.

Skal man ha varig bekjempelse av støvlus må man redusere luftfuktigheta. Det er vanligvis arter støvlus som går innendørs . Er det noe vi kan gjøre? Finnes det noe giftmiddel vi . Den eneste måten støvlus varig kan bekjempes på er ved uttørring av lokalene. Dette kan gjøres ved økt ventilasjon, oppvarming, isolering av kalde vegger som gir kondens osv. De fryser raskt ihjel ved vanlig frysebokstemperatur, og rengjøring med støvsuger vil redusere bestanden betydelig.

Forebygging og bekjempelse. Matvarer bør oppbevares tørt og kjørlig i tette bokser.

Generelt er det lurt å støvsuge kjøkkenskap i stedet for . Fuktproblemer medfører en økt sannsynlighet for støvlus. Dersom en oppdager store mengder med støvlus i matskapet, bør alle matvarer i samme skap undersøkes. Insektet at med enden på en Q-Tip Det nærmeste jeg trur det kan være er støvlus , men ifølge beskrivelse så er støvlus veldig raske, noen hopper og.

Bekjempelsen er kanskje det samme. Andre livnærer seg på alger, lav eller ulike typer sopp. Råtnende organisk materiale kan også være føde for disse insektene. Innendørs ansees de som skadedyr og finnes ofte blant støv, gamle bøker, bak tapeter og i stivelsesholdige næringsmidler. De er bitte små, faktisk bare 1-mm lange.

Fargen er grålig eller brunlig. Støvlus heter noen små insekter som lever innendørs. Den beste måten å bekjempe dem på er å sprøyte et insektmiddel mot mistenkelige sprekker med aerosolboks. Støvlusene foretrekker fuktige og mørke lokaliteter og. Nå de siste dagene har vi funnet tusenvis av små billelignede dyr overalt i leiligheten.

Vi fant dem i konvolutter, klesskapet, kjøkkenet, papir osv. Den viktigste føden til støvlus er små muggsopper. Det betraktes som godt kjøpmannskap at varer med støvlus erstattes med tilsvarende nye av samme fabrikat sånn at kunden får mulighet til å overbevise seg selv om at disse varer normalt ikke inneholder støvlus.

Brun støvlus er kanskje den vanligste arten innendørs i Norge.

Samtidig bør detaljhandleren undersøke at de andre deler av samme parti også er i orden. Lekasjen ble utbedret av forsikrings firmaet før jeg flyttet inn, og det er lagt nytt parkett gulv i hele leiligheten utenom badet som har fått belegg. Her i starten av desember merket jeg det var noen rare innsketer på gulvet ved inngangen.

Etter litt undersøkelse kom jeg frem til at det må være støvlus. På andreplass finner vi støvlusen , bittesmå millimeterstore innsekter som ofte er vingeløse. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

De vanlig å finne innendørs i matvarer og på steder med høy fuktighet. De verken stikker eller suger blo men er nesten umulig å bli helt kvitt. Biller på gulvet og i vinduskarmer. Muggbiller (Latridiidae) – høy RF . De fleste mosskorpionene har giftkjertler i klosaksene.

De er imidlertid helt harmløse for oss mennesker, men farlige for små mid støvlus eller andre smådyr som de jakter på og spiser. Mosskorpioner er ikke skadedyr, og skal ikke bekjempes. De kan bare plukkes eller feies opp og kastes ut.

I tilfeller av masseforekomst, . Spretthaler er ikke skadedyr og skal ikke bekjempes. Grundig støvsuging av dyrene og funnstedet rundt er vanligvis en tilstrekkelig bekjempelse. I bolighus er støvlus først og fremst et trivselsproblem, siden de kan forekomme i stort antall på fuktige steder.

Categories: Uncategorized