UncategorizedStoffkartotek

Stoffkartotek

Hvorfor et stoffkartotek. Hensikten med et stoffkartotek er å samle all informasjon og kunnskap om helsefarlige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres ved framstilling, pakking, og oppbevaring av kjemikalier eller materialer i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før farlige kjemikalier tas i bruk.

Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes, er samlet i virksomhetens stoffkartotek. Før helsefarlige stoffer fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten, skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene. Lurer du på hva et stoffkartotek skal inneholde, hvordan det skal bygges opp og hva som skal til for å holde det oppdatert?

Her får du noen råd og tips. Hva er et stoffkartotek ? Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helsefarlige kjemikalier samt helsefarlig biologisk materiale. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker . NTNUs stoffkartotek er et digitalt arkiv som inneholder sikkerhetsdatablader og informasjonsblader for helsefarlige kjemikalier, farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer.

ProductXchange gir deg et stoffkartotek i henhold gjeldende lover og forskrifter forbundet med bruk av kjemikalieprodukter. Leder har ansvar for at enheten har et oppdatert stoffkartotek og for at informasjonen brukes i det systematiske HMS-arbeidet. Ansatte og studenter har ansvar for å bruke .

Endringene i Forskrift om utførelse av arbeid innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, skriver EcoOnline på sine nettsider. I tillegg er ordlyden om at verneombudet skulle ha et eget eksemplar endret til at de nå skal ha tilgang til stoffkartoteket. Slutt på stoffkartotek på papir.

Lilleborg tilbyr sine kunder EcoArchive Starter kostnadsfritt. Arbeidstilsynet har endret regelverk for alle som har kjemikalier på arbeidsplassen. Papirbaserte stoffkartotek kan erstattes med digitale løsninger.

Elektronisk stoffkartotek. Kjemikaliar og helsefarlege stoff er ein del av kvardagen på dei fleste skolar og tannklinnikkar i fylket. Det er viktig at vi har kunnskap om stoffa og verknaden på helse, miljø og tryggleik, slik at dei blir brukte på ein forsvarleg måte. I tillegg til kunnskap må det vere rutinar og orden, slik at ein sikrar . Informasjon om arbeid med stoffkartotek og kjemikaliehandtering i Seljord kommune.

Høgskolen bruker det elektroniske stoffkartoteket. Virksomheten skal ha sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier som er i bruk i bedriften. Det finnes en mengde forskjellige stoffer (kjemikalier) i bruk i industrien.

For å holde oversikt med dette er det krav om å opprette et stoffkartotek med oversikt over alle disse stoffene.

Categories: Uncategorized