UncategorizedStavsberg gjenvinning

Stavsberg gjenvinning

Linked in logo Linkedin. I løpet av de neste to årene er planen å flytte alt mottak av avfall til en ny gjenvinningsstasjon på Gålåsholmen i Furnes. Gjenvinningsstasjon, hjemme hos deg, sortere, ombruk, om Sirkula.

Digital tømmekalender og nye tømmeruter. Her finner du alle åpningstider og mer informasjon for hver gjenvinningsstasjon. Stavsberg gjenvinningsstasjon.

Bufret Alternativt leveringssted om vinteren er gjenvinningsstasjonen på Heggvin,. Skriv inn det du skal kaste på sortere. Her ser du hva som er endret. Inkludert graving av kabelgrøfter.

Jordene på Vold og Lund søndre skal bygges ut med. Planområdet er vist med skravur på kartutsnittet. Kart nederst på siden her. Alle ordinære åpningstider.

Adresse: Hansrudvegen Stange. Ordinære åpningstider Man Tirs Ons. Etter at Sirkula innførte den nye innsamlingsordningen for ett år siden, har mengden.

På industrifeltet nordvest for . Jeg klarte å kaste bilnøklene med husnøkkelen når. Sirkula (tidligere Hias sin renovasjonsdel) sitt mottak for hageavfall på Gålåsholmen. Tirsdag onsdag og fredag: kl. Du betaler kun for levering av restavfall. Sorter avfallet godt, slik at mest mulig blir levert til gjenvinning.

Tore Guldbrandsen – Stange. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall ( avfallsforskriften) har i kapittel 11. Her er det regler for forsvarlig . Hias IKS – Heggvinn avfall og gjenvinning.

Det den ene ikke vet, vet den andre. Til sammen har kursdeltakerne mye kunnskap om gjenvinning og får øvd inn flere av de norske orda som har med kildesortering å gjøre. Velkommen til PROSJEKT Damhagen boligområde på Stafsberg og oss i NORDBOLIG Innlandet. Vi har levert boliger i.

Categories: Uncategorized