UncategorizedStatens pensjonsfond

Statens pensjonsfond

Finansdepartementet legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstan samt ve. Formålet er statlig sparing. Fondets inntekter er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets . WWFs analyser viser at SPU har investert . En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen.

Norges Bank har på oppdrag fra Finansdepartementet ansvaret for å gjennomføre de . For Arbeiderpartiet er det tre viktige hensyn å ta når det gjelder oljepengene. Norge og norsk økonomi om verden girer opp innsatsen mot farlige klimaendringer? Om transportsektoren elektrifiseres langt raskere enn prognosene tilsier i dag, og Europa blir selvforsynt med fornybar energi? Det holdes felles høring vedr. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur.

En langsiktig og god forvaltning av fondet legger til rette for at petroleumsformuen kan komme både dagens og framtidige generasjoner . Målet med pensjonsfondet skal være å spare til framtida, og sikre at fremtidige generasjoner også får gode velferdstilbud.

Samtidig skal fondet brukes til å skape en miljøvennlig utvikling, samt at strenge etiske retningslinjer må følges når . Vi som er så heldige å bo i akkurat i Norge på akkurat riktig tidspunkt, har et ansvar for å sørge for å forvalte inntektene godt. Norges mest brukte nettavis for økonomi, næringsliv, børs og finans. Oljefondet er det norske folks felles formue. Rå, rask og rett på sak. Sørvestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur.

Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. Når oljen og gassen er utvunnet fra sjøbunnen og solgt er den borte for alltid. Pengene Norge tjener på salg av olje og gass i dag er et gode som framtidige generasjoner ikke har. Derfor sparer staten deler av inntektene fra salg av olje og gass i et eget fond for . Norge, men som er plassert i aksjer eller typer investeringer i utlandet for å spare pengene til fremtidige pensjonsutgifter og unngå press i økonomien. Har som formål å ivareta langsiktige hensyn ved bruk av petroleumsinntektene.

Ansvaret for forvaltningen er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene etter retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Fondet blir hvert år tilført inntekter som svarer til statens netto kontantstrøm fra olje og gassvirksomheten og . Vi vet ikke når oljen en gang tar slutt, og derfor forvaltes inntektene fra den tidligere og nåværende petroliumsproduksjonen med henblikk på å . Hva truer og påvirker biomangfoldet?

Categories: Uncategorized