UncategorizedSprinklerhoder temperatur

Sprinklerhoder temperatur

Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type glassampull i sprinklerhode kan sprinkleren utløses fra romtemperaturer fra 57 . Stål svikter og betong ødelegges.

Alt går tapt i en brann.

Når du står og ser på en branntomt ser alt svart ut. Du gjør deg mange tanker. Hvordan fungerer en sprinkler ? Når denne blir varmet opp av en brann vil smelteleddet løsne eller glassbulben sprekke og tetningen som holder vannet tilbake vil forsvinne.

Vannet som kommer ut av sprinkleren . Rognstad VVS er FG-godkjent for prosjektering, kontroll, utførelse og vanntåke. Vi har også sertifiseringer for installasjon av sprinkleranlegg. Utløsningsareale – Det arealet hvor de fire dimensjonerende sprinklere forutsettes å løse ut samtidig.

Alarmgiver – Mekanisk eller elektrisk anord- ning som gir alarm når en sprinkler utløses. Hodene løser ut på temperatur. Hvert enkelt sprinklerhode skal utsettes for nok varme for å løse ut. Sprinklerhodene er både detektor og slokkesystem. Det er smelteleddet eller glassbulben som åpner når det blir varmt nok rundt sprinklerhodet.

Det er fargen på glassbulben som avgjør hvilken temperatur sprinklerhodet. Størrelsen på glassbulben utgjør hvilken temperatur hodet skal løse ut ved og væsken er farget deretter. For eksempel er det mest brukte hodet i kontorbygg rødt, og fargen rød indikerer at hodet løser ut ved grader. Våtanlegg står med vann og trykk i rørene hele tiden, helt fram til dysene, som også kalles sprinklerhoder.

Når det oppstår brann, er det kort vei for vannet fram til brannen. Ved en gitt temperatur , som kan variere fra °C til 1°C, sprenges en glassbulbe i sprinklerhodet , og ventilen i dysen åpnes. Innstallering av sprinkleranlegg vil også medføre til en mer fleksibel brannseksjonering. Det er kun de hodene som blir utsatt for høye temperaturer som utløses. Alle slokkeanleggene lyktes med å hindre at brannen spredde seg videre, men det var minst fuktighetsøkning fra standard sprinkler.

Det man merket seg etter bearbeidelse av data fra vannforbruket, var at det var mindre vannforbruk på vanntåkedysen enn databladet . På rørene er det montert sprinklerhoder.

Disse fungerer slik at de utløser ved en gitt temperatur. Utløsningen medfører at vann spres ut over et gitt areal og slokker en startbrann i den tidlige fasen. Selve slokkedelen av et sprinkleranlegg består av rør med sprinklerhoder som oftest er montert i taket, men også på vegger, . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Når varme blir absorbert, ekspanderer væsken inne i glassbulben og trykket øker. Ved den foreskrevne temperatur knuser glasset, . Vannforsyning til rør og sprinklerhoder reguleres av en ventil.

Ventilen gir en fysisk alarm, men man kan også koble til elektroniske alarmer som gir varsling internt eller direkte til brannvesenet. Ett og ett sprinklerhode utløses ved en gitt temperatur og dette medfører at vann spres ut i det aktuelle arealet og slukker brann i . Etablere modell for brannutvikling og produksjon av CO. Bruk av sprinkler i rom med stor takhøyde.

Ved store takhøyder er ikke tradisjonelle sprinkleranlegg like egnet som ved lavere takhøyder fordi følgende problemer . Glassbulben inneholder en væske, som ek- spanderer, når den utsettes for oppvarming. Når den bestemte temperaturen nås, har væsken utvidet seg tilstrekkelig til å knuse glassbulben, hvilket gjør at sprinkleren akti- veres og tillater vannet å strømme ut. Serie TY-B stående og hengende sprinkler er ment for . The “standard” design provides a consistent hemispherical spray pattern.

It also permits removal of suspended ceiling panels without system shutdown. This sprinkler is available in various temperature.

Categories: Uncategorized