UncategorizedSprinkleranlegg vannmengde

Sprinkleranlegg vannmengde

Alarmventil – En tilbakeslagsventil, våt eller tørr, som aktiverer sprinkleralarmen når en sprinkler løser ut. Avgrening – Et rør mindre enn m, bortsett fra siste seksjon i et grenrør, som forsyner en enkelt sprinkler. Beregningspunkt – Et punkt i rørnettet der trykk og vannmengde er . Fortrinnsvis lagerbygninger, men også andre særskilte brannobjekter.

Vannmengden som kreves av nettet avgjøres i stor grad av prosjekteringen av sprinkleranlegget. Sprinklerpro- sjektøren kan i samarbeid med.

Hver sprinkler reagerer kun på varme i det arealet den skal beskytte. Vannmengden fra sprinkleren(e) er normalt vesentlig mindre enn det som vil være nødvendig for brannvesenet å bruke for å få kontroll på en brann. I Norsk Vann prosjektrapport 2settes søkelys på regelverk og praksis knyttet til levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Rapporten er nå tilgjengelig på VANNbokhandelen.

Store deler av det norske ledningsnettet kan ikke levere de veiledende vannmengdene på og liter per sekund i . Hovedkomponentene i et sprinkleranlegg. Denne anvisningen redegjør for viktige forhold ved prosjektering og utforming av sprinkleranlegg. Det kan benyttes felles vanninnlegg for sprinkler og vannforsyning. Anvisningen omfatter ikke .

Total vannmengde vil være dimensjonerende vannmengde for sanitæranlegg pluss . Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type glassampull i sprinklerhode kan sprinkleren utløses fra romtemperaturer fra 57 . Da vil brannen bli holdt under kontroll eller bli slukket.

Det arealet som skal kunne levere denne vannmengden kalles for utløsningsareal. Størrelsen på utløsningsarealet og den nødvendige vannmengden. Stål svikter og betong ødelegges.

Alt går tapt i en brann. Når du står og ser på en branntomt ser alt svart ut. Du gjør deg mange tanker.

En av de største utfordringene knyttet til sprinkleranlegg i kirkebygg vil være å dokumentere tilstrekkelig vannmengde og -trykk. Bygningseier er ansvarlig for sikkerheten i eget bygg. Eier må derfor sørge for tilstrekkelig vannforsyning til sitt sprinkleranlegg.

Dersom den kommunale vannforsyningen ikke tilfredsstiller behovet, må eier. Dimensjonerende vannmengder. Praktiske råd og fremgangsmåter ved planlegging av slokkevannstilførselen.

Merk at med mindre det er utstedt skriftlig tillatelse for tilkobling av sprinkleranlegg , ansees tilkoplingen som ulovlig. Betingelser for tilkobling av sprinkleranlegg Vannverket påtar seg ingen leveringsforpliktelser for vann til sprinklervann, .

Den lille, store forskjellen. Både sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg spruter vann og slokker brann, men på forskjellige måter, og med ulike dråpestørrelser, vannmengder og trykk. For måling av vannkapasitet på sprinkleranlegg. Det vil også være mulig for personer som oppholder seg i tilliggende rom å rømme gjennom brannrommet dersom dette er nødvendig.

Retningslinjene for boligsprinkling forutsetter at vannforsyningen skal ha kapasitet til å forsyne sprinkleranlegget med forutsatt vannmengde i minutter. Dette vil da kunne antas å tilsvare. Det finnes mange typer sprinkleranlegg , men den viktigste funksjonen har de felles: Et velfungerende sprinklersystem treffer brannen med presisjon, riktig vannmengde og hindrer spredning. GK Rør har levert sprinkleranlegg over hele landet i mange år og har god erfaring med alt fra prosjektering i nybygg til kontroll av .

Categories: Uncategorized