UncategorizedSprinkleranlegg utløses

Sprinkleranlegg utløses

Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type glassampull i sprinklerhode kan sprinkleren utløses fra romtemperaturer fra 57 . Det brukes begrensede mengder vann fordi det bare er den eller de sprinklerne som er varmepåvirket som utløses.

I mer enn 1år har sprinkleranlegg ved hjelp av denne enkle og effektive teknologien vist seg å være den mest effektive måten å beskytte . Et sprinkler anlegg er et rørsystem, oftest montert i tak, som ved hjelp av dyser sprer vann for å begrense eller slukke branntilløp.

Dysene løses normalt individuelt ut, ved at hver enkelt dyse har smelte sikringer (glass eller metall). Disse smelter ved en gitt temperatur og vann strålen utløses. Et pre-actionanlegg er veldig likt et tørrørsanlegg, med den unntakelsen at ventilen som åpner for vannet er styrt av et branndeteksjonsanlegg. I vannsensitive rom som serverrom, røntgenrom eller museum vil en slik feilutløsning av . Sprinkler , permanent installert rørsystem som fører vann frem til sprinklerhoder for slokking av brann.

Anlegget kan utløses direkte av varmeføler i sprinklerhodet (oftest ved °C, indirekte ved hjelp av elektronikk, eller manuelt ved at en ventil åpnes). Hensikten til regelverket som regulerer prosjektering av boligsprinkleranlegg er å. Sprinkleranlegget ble utløst i en bolig i Morvik i Åsane i natt.

Brannvesenet rykket ut, men det viste seg å ikke være noen brann. Stål svikter og betong ødelegges. Alt går tapt i en brann. Når du står og ser på en branntomt ser alt svart ut.

Du gjør deg mange tanker. Rørene i tåkeanlegg må tåle høyere trykk enn rørene i sprinkleranlegg , samtidig som de har en mindre dimensjon. Hvor rent vannet er, har også betydning.

Hvis anlegget blir utløst , blir vannet presset ut gjennom ørsmå åpninger i sprinklerdyse og vanntåkedyse. Det er derfor viktig at vannet er rent og fritt for . En innføring i hvilke typer sprinkleranlegg som finnes og noen råd om hva du bør tenke på når du skal montere sprinkleranlegg i næringsbygg og andre store bygg. Vann spruter da ut fra ett og ett sprinklerhode etter hvert som dysene blir utløst. Det er kun de hodene som blir utsatt for høye temperaturer som utløses. Alarmventil – En tilbakeslagsventil, våt eller tørr, som aktiverer sprinkleralarmen når en sprinkler løser ut.

Avgrening – Et rør mindre enn m, bortsett fra siste seksjon i et grenrør, som forsyner en enkelt sprinkler. Beregningspunkt – Et punkt i rørnettet der trykk og vannmengde er . Litt før klokken natt til fredag ble det oppdaget at det fosset ut vann fra et sprinklerhode på Det Akademiske Kvarter i Bergen sentrum. Den mest vanlige formen for automatiske slokkeanlegg er sprinkleranlegg.

De fungerer ved at dyser utløses ved at en bulb sprekker. Når bulben sprekker slipper vann ut ved sprinkelhodet og spres over et visst område. Vanlige sprinkleranlegg kan ikke utløse alle sprinklerhoder samtidig. Det skjer bare på visse typer filmer!

Når sprinkleranlegg er utløst , kan de bare stoppes ved å stenge sprinklerventil og tømme anlegget for vann. Skader kan begrenses noe ved å slå en gummikile inn i sprinklerhodet. Noen har hevdet at siden produksjonen av CO kan øke ved påføring av vann, vil det være en økt fare for CO-forgiftning av personer som oppholder seg i et brannrom eller i et tilstøtende rom under brann hvor sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg utløses.

I modellen er det antatt at CO-produksjon . Myte: Når ett sprinklerhode utlø- ses, så utløses alle sprinkler- hodene. I deres leilighet er det installert sprinkleranlegg for deres sikkerhet dersom en brann skulle oppstå. Sprinklerhodene blir utløst ved varme, så det er kun der brannen er at det vil komme vann. Det vil med andre ord ikke komme vann i hele bygningen dersom . Rørspesialisten Bjørn Gregersen .

Categories: Uncategorized