UncategorizedSprinkleranlegg bolig

Sprinkleranlegg bolig

Denne anvisningen omhandler sprinkleranlegg for boliger. Anvisningen gjør rede for gjeldende regelverk. Den informerer også om aktuelle systemer samt de viktigste forutsetningene for installering og drift.

Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg. Det er utarbeidet egne regler for sprinkling av boliger med inntil etasjer.

Antall meter rør og antall bøyer må vurderes. Reglene er utarbeidet av. I boliger ble sprinklerne aktivisert i av tilfellene. Når et vått sprinkleranlegg var installert i boliger som var tatt i bruk ble antall omkomne i brann redusert med og skadeomfang på bygningene ble redusert med.

I alle typer bygninger hvor sprinklerne ikke fungerte, skyldes dette i av tilfellene at anlegget . Har noen her benyttet, eller planlegger å benytte sprinkleranlegg som brannsikring i sitt nye hus? Jeg synes dette ser veldig flott! Er det enkelt å montere?

Merknad fra Administrator: Medlemmet er utestengt fra ByggeBolig på . Rød i Gjensidige sier til TU. I dag har vi derfor ingen faste rabattsatser, siden det finnes så få villaer med eget sprinkleranlegg. Der man bygger ut for eksempel eldreleiligheter med faste . Folk til er mer opptatt av sikkerhet nå, og særlig de som har overlevd en brann investerer i sprinkleranlegg i sin nye bolig.

Vi skiller mellom brannslokkeanlegg for bolig og konvensjonelle brannslokkeanlegg, som er aktuelt for næringsbygg. Helt enkelt forklart er sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg et . Boligsprinkleranlegg krever mindre mengde av vann enn vanlig sprinkleranlegg installert i industri- og næringsbygg. Vanligvis en bolig sprinkleranlegg kan kobles til ditt hus vannforsyningen. Mer produktinformasjon.

Nylig er det utkommet en ny felles nordisk boligsprinklerstandar NS-INSTA 9for boligsprinkleranlegg. I Norge er dette forholdsvis nytt, men nå har enkelte også her hjemme begynt å få opp øynene for fordelene med slike anlegg. Brannsikringen blir vesentlig forbedret med slike anlegg. Etter det Ny Teknikk har fått opplyst, skal ingen mennesker være omkommet i brann i boliger med sprinkleranlegg. Sprinklerhode bolig , skjult.

Sikre at automatiske boligsprinkleranlegg fungerer etter hensikten med NS- INSTA 900-1.

Standarden gir spesifikke krav og anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste boligsprinkleranlegg for slokking av brann i by. Demper og slokker brannen i starten. Lengre disponibel tid for redning, slik at hjelpen fra andre kan nå fram i tide. Gjør at brannen ikke sprer seg til andre deler av bygningen.

Enklere og billigere enn tradisjonelle sprinkleranlegg. Nye og gamle bygninger for boligbruk. Et sprinkleranlegg er koblet til en sikker vannkilde med et rørsystem lagt gjennom hele bygningen. Systemet fordeler slukkevann til sprinklerhoder tilpasset rom og omgivelser.

Dette er anlegg som er noe forenklet – og dermed billigere – enn konvensjonelle sprinkleranlegg. Effekten i forhold til kontroll og slokking av branntilløp er imidlertid meget god. Installasjon av et forenklet sprinkleranlegg – boligsprinkler- anlegg – er et alternativ som kan gi stor . Endringa inneber ei presisering om at sprinklaranlegg er tilstrekkeleg for å oppfylle kravet i forskrifta om automatisk sløkkeanlegg. TEKvidarefører kravet om at det skal installerast automatisk brannsløkkeanlegg i bustadbygningar der det er krav om heis, og i bygningar i risikoklasse som omfattar blant .

Categories: Uncategorized