UncategorizedSportsbod krav

Sportsbod krav

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf). Til første ledd bokstav a: Presisering vedr. TEKhar krav om kvadratmeter innvendig bod og kvadratmeter sportsbod.

Etter TEKskal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. I TEKfjernes krav om innvendig bod helt for alle boliger. Krav til sportsbod for boliger under 50 .

Men: Du spør om løsninger om hvordan du skal løse et lovpålagt krav til sportsbod. Da må nok sportsboden være med i byggesøknaden, uansett om den ligger i hovedhuset eller i garasjen eller for seg selv. Utforming av hybler med fellesarealer 330.

Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330. Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330. Oppbevaringsplasser i boliger.

Når paragrafen på bod og oppbevaringsplass i byggteknisk forskrift nå er blitt revidert, er boden med plass til sportsutstyr, verktøy og alt det andre som er kjekt å ha blitt et lovfestet krav. Den skal enten være i huset eller for eksempel i en garasje, og må stå klar når huset er ferdig til overtakelse. Minst fem kvadratmeter sportsbod med adgang utenfra, og minst tre kvaratmeter bod med adkomst innefra.

Innvendig bod kan være i kjeller eller på loft, men hvis leiligheten ellers oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet skal bodene ha trinnfri adkomst. Kravet om innvendig bod er fjernet. Boligprodusentenes Forening vil bemerke at oppbevaringsplass er en viktig boligkvalitet.

Selv om TEKnå fjerner kravet til innvendig bod , . Fra i dag kan du bygge garasje og bod uten å søke. Dette må du vite om de nye byggereglene. FOTO: Carl Martin Nordby NYE REGLER: Fra 1. Synne Hellum Marschhäuser. Ved å spare plass skal de nye kravene i TEKgi billigere boliger. Men det gir deg også noen nye utfordringer.

Saksfremstilling: Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede meglerforetak den 31. Det fremgikk av salgsoppgaven at bod skulle følge leiligheten. I ettertid er det kommet frem at kjellerbod ikke medfulgte. Ved prosjektering av boliger etter TEKer det ikke lenger krav om at boligen bygges med innvendig bod.

Det stilles imidlertid fortsatt krav om at boligene må ha oppbevaringsplass eller bod på kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde. For boenheter som er under 50 . Ingen krav til tilfredstillende utsyn.

Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass.

Det gjelder kun et generelt krav. For studentboliger faller krav til utvendig sportsbod bort i sin helhet. Det er etter TEKkrav om kvm. Fagetaten har i sin innstilling datert 12. Ovennevnte fire forhold vurderes i angitt rekkefølge.

Forenkling og forbedring av TEK kan omfatte fjerning av krav , endring av kravsnivå eller. Må ha hjemmel og kunne påvise at krav er oppfylt. Fjerner krav om bod , lemper krav om sportsbod. Introduserer snurektangel i PY. Lempinger i antall tilgjengelige rom og balkonger.

Regjeringen har forenklet byggteknisk forskrift TEK 1 og resultatet er blant annet at krav til innvendig bod forsvinner. Lyskrav og utsyn fra soverom.

Categories: Uncategorized