UncategorizedSøskenmoderasjon barnehage

Søskenmoderasjon barnehage

Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon.

Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager , og i barnehager med forskjellige eiere. Artikkel Sist endret: 04. Last ned som PDF Skriv ut.

Her finner du maksprisen, søskenmoderasjon og andre . Regn ut hva du kan forvente. Barnehage Bufret Lignende 8. Betaling for kost kan komme i tillegg. Det gis søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. Der alle søsknene har plass i . Hvilke barnehager kan jeg velge? Private barnehager kan ha andre satser enn de.

Du slipper å søke om søskenmoderasjon.

Dersom barnehagen har ansatt kokk eller kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til disse tas med i beregningen av kostpenger. Dersom du har flere enn ett barn i barnehage , plikter kommunen å gi reduksjon i foreldrebetalingen, uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager eller . Hovedutvalg for oppvekst og kultur har bestemt på hvilket tilbud rabatten skal gis. Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du av prisen for det andre barnet og av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

I barnehage brukes nå skjema for redusert foreldrebetaling. Se reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. I Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3. I de tilfeller hvor foresatte har barn både i kommunal og privat barnehage gis det også søskenmoderasjon. Du må søke om redusert betaling for barnehage i kommunen der barnet er folkeregistret, mens alle kan søke Bergen kommune for moderasjon i SFO. Unntaket er søskenmoderasjon , som du ikke trenger å søke på.

Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Denne moderasjon regnes ut automatisk. Informasjon om betalingssatser for barnehageplasser, søskenmoderasjon og moderasjonsordninger.

Vedtak om redusert betaling . Redusert betaling gis maksimalt måneder pr. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon. Makspris for barnehageplasser. Det er fra nasjonalt hold innført makspris for barnehageplass i alle barnehager , både private og kommunale.

Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende makspris.

Fullstendig prisliste finnes her. En fullprisplass i kommunal barnehage koster i dag drøyt 3. En betydelig andel av dagens barnehagebarn omfattes av søskenmoderasjon eller inntektsgraderte satser. Dette fører til at den reelle gjennomsnittlige betalings-.

Categories: Uncategorized