UncategorizedSosiale medier påvirkning i samfunnet

Sosiale medier påvirkning i samfunnet

Konsekvenser av sosiale medier berører flere sider ved samfunnet. Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernard Enjolras, mener at maktforholdene i offentligheten blir endret som følge av digitale medier. Det har skjedd en demokratisering av informasjonsproduksjonen, flere deltar. Det har vært mange syn knyttet til hvordan sosiale medier har påvirket samfunnet.

Noen mener sosiale medier har utvidet demokratiet, andre mener derimot at sosiale medier har hatt lite påvirkning på demokratiet.

Utgangspunktet for denne oppgaven har vært at de tradisjonelle mediene som aviser, radio og . Leste en artikkel på Mashable som oppsummerte måter sosiale medier endrer vår hverdag. Småskremte bransjer som påstår at sosiale medier er en “døgnflue” viser bare hvor liten forståelse de har for hvordan de skal kommunisere med neste generasjon forbrukere. Sosiale medier har blitt en viktig arena innenfor samfunnsdebatten. Den offentlige samtalen ser ganske anderledes ut i dag enn for bare år siden. Barn og unge blir lettere påvirket av media, siden de vokser opp i et media samfunn.

Media påvirker oss mennesker forskjellig, derfor er det vanskelig å si hvor mye man faktisk blir påvirket av media.

Det at mange i dag er på sosiale medier , blir oppfatningen på mediepåvirkningen større. Internett og sosiale medier er en del av hverdagen vår, en del av livet vårt – en integrert del av livene våre vil jeg påstå. Tilgangen til mennesker og informasjon har radikalt endret seg, og med disse endringene har også alt rundt endret seg – for alltid. Her er områder som har blitt påvirket , endret og . Hva betyr det egentlig når medier blir sosiale? Hvordan kan digitale medier påvirke samfunnet ? Hvem kan best regulere sosiale medier – staten eller markedet?

Og hva skjer med solidaritet og muligheten for personlig suksess når vi alle er brukere av sosial. Se video: Slipp kunnskapen løs i sosiale medier – hvorfor og hvordan. Manglende åpenhet i samfunnet fører til psykiske helseplager, mener initiativtakerne til verdensdagen for psykiske helse som markeres i dag. De sosiale mediene har blitt mer og mer viktig i vårt samfunn og bruken av sosiale medier har eksplodert de siste årene.

Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. Stadig flere unge jenter sliter. De tror jenter på deres alder påvirkes av tilbakemeldingene de får gjennom sosiale medier.

Forskeren mener at samfunnet har et kollektivt ansvar for å beskytte unge jenter mot press som går på utseende og vellykkethet.

Forbrukermakt, normalisering og økonomi er viktige nøkkelord i medieutviklingen vi nå er inne i, og jeg vil i dette innlegget drøfte hvordan disse faktorene, og bruk av sosiale medier , påvirker demokratiet og maktfordelingen i samfunnet. Den raske teknologiske utviklingen vi er inne i gjør hverdagen vår . Hvem står igjen som tapere i utviklingen? Klarer ungdommen på Notodden å finne seg selv uten å bli påvirket ? I dagens moderne samfunn , stilles det mange krav til ungdommen.

En skal blant annet være selvsikker, ha et visst utseende, være målrettet og en må til enhver tid oppfylle andres forventinger til en selv. Selvtillit handler om det vi . Det er også ulike oppfatninger om hvordan internett påvirker demokratiers representativitet. Noen mener at sosiale medier gir nye muligheter for demokrati, i form av engasjement og deltakelse i offentlige rom. Andre bekymrer seg for at nye kommunikasjonsmedier kan føre til mindre motivasjon til å delta i samfunnet. Medieforskningen har lenge vært opptatt av hvordan mediene påvirker individet og samfunnet.

Det er mitt håp at denne oppgaven skal være med på å rette søkelyset mot de sosiologiske problemstillinger sosiale medier. Dette er også på mange måter en ”skjør” kommunikasjon. Hvem svarer for eksempel på henvendelsene til Jens Stoltenberg får på bloggen sin, og hvilke henvendelser . I dag kan vi finne ulike måter å delta aktiv i samfunnet bare ved bruk av internett. Internett gir oss mulighet til kommunikasjon gjennom sosiale medier.

En av mest kjente medier er Instagram, som i dag har over 1millioner registrerte brukere.

Categories: Uncategorized