UncategorizedSosiale medier fordeler

Sosiale medier fordeler

Fordeler : Alle på ett sted. Lettere kontakt med venner. Hva gjør du på sosiale medier ? Kikker på andres oppdateringer. Enkel oversikt over hva som skjer med andre.

Kan overvåke andre, uten å snakke med dem. Kan enkelt spre ditt budskap. Samfunnet vi lever i den dag i dag er preget av den teknologiske utviklingen som har vært de siste årene.

Teknologien har gitt oss mange fordeler , samtidig som den har ført med seg en del ulemper. Omtrent hele samfunnet tar i bruk de teknologiske godene uten å stille seg kritiske til hvilke problemer de . Helsevesenet i Norge bruker mye internett. Jeg vil først snakke om fordeler : 1.

Internett har både fordeler og ulemper. Det er sikrere å bruke for lagre . Sosiale medier letter også lettere tilgangen til helseinformasjon, og muligheten til å dele . Her er en tekst om sosiale medier jeg fikk i oppgave på skolen, alt henger kanskje ikke helt sammen i hva det står. Man kan lett tilpasse kampanjer og tilbud til bestemte målgrupper, eller man kan bruke såkalt viral markedsføring, der brukerne av sosiale medier videresender eller anbefaler kampanjer og produkter. Vi fikk oppgave om å skrive om fordeler og ulemper med sosiale medier.

Da valgte vi å skrive om facebook. Du kan bli kjent med nye mennesker. Livet online kan altså bli en besettelse og frarøves mennesket både tid og livskvalitet, men på tross av dette har sosiale nettverk også en rekke fordeler. Livet online er fullt av sosiale normer og spesielle strukturer for samhandling som deltakerne kultiveres inn i. Sosial media markedsføring har som ting flest både fordeler og ulemper.

For å avgjøre om markedsføring gjennom sosiale medier er rett for en bedrift kan det være lurt å veie opp fordelene mot ulempene. Under har jeg listet opp en rekke fordeler og ulemper som en burde være klar over. Selv teknofober omfavner sosiale medier. Kanskje fordi dette er mer samtale (sosial aktivitet) enn teknologianvendelse.

Befordrende for aksept av og interesse for bruk av sosiale.

HVA HAR JEG PÅ MIN TELEFON? Foredraget blir holdt av Audun Farbrot, som til daglig jobber med forskningskommunikasjon. Forskningskommunikasjon er en stor del av en forskers hverdag, og sosiale medier er blitt et viktig verktøy for å kommunisere forskning, både til andre forskere og til allmennheten.

Du får en innføring i hvordan . Plutselig har internett skjedd og forandret alt, inkludert barndom. Hvis denne endringen var til det bedre eller til det verre, avhenger av hvordan du ser på det. Dette er den første generasjonen som ikke kan forestille seg livet uten internett og de ulike enheter som kobles til det, og til hverandre, til forlengelse.

Oppgaven: Skriv en artikkel om fordeler og ulemper ved at . Som lærer, og medmenneske, har jeg gjort meg opp noen tanker om sosiale medier og hva det gjør med mennesker – noen tanker jeg ønsker å dele her: Personlig er jeg en del av flere av disse nettsamfunnene og ser helt klart mange fordeler. Mediene gjør det veldig enkelt å holde kontakt med gamle . Det finnes et hav av ulike sosiale medier. Heldigvis for oss er det som regel kun noen få til enhver tid som er populær.

Med sosiale medier er det gjerne alt eller ingenting. Det som er avgjørende for at et .

Categories: Uncategorized