UncategorizedSosiale medier argumenterende tekst

Sosiale medier argumenterende tekst

Teksten finner du også på s. Intertekst Vg i kapitlet Å skrive en fagartikkel. Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Argumenterende artikkel med sosiale medier som tema.

Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel VG1).

Debattartikkel om sosiale medier. Hvis jeg skal skrive en artikkel med en argumenterende tekst for og imot sosiale medier , hva burde jeg ha med da? Sosiale medier er vel facebook, twitter, blogging osv.

Altså digitalkommunikasjon. For usosial og overvektig? Oppgaven er en artikkel om sosiale medier som ser på avhengighet til disse mediene og konsekvenser av dette.

Skriv: Artikkel om sosiale medier. Oppgave: Skriv en drøftende fagartikkel om fordelene og ulempene med å bruke sosiale medier.

Om du trenger litt inspirasjon til hva du kan skrive om, kan du se dette klippet om hvordan ungdom bruker slike sosiale medier : Hvordan bruker ungdom sosiale medier ? Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder. ARGUMENTERENDE TEKST – ARTIKKEL. Amerikanske studier viser at prosent logger seg på sosiale medier mer enn ti ganger per dag. Mer enn halvparten av unge logger seg på sosiale nettsted minst en . Spørsmål: Resonnerende tekst om sosiale medier.

Stiler under dette emnet: En helt vanlig dag i Nettby Artikkel om Nettby og sosiale. Skriv en argumenterende tekst der du bruker opplysninger fra en eller flere kilder. Ungdom og sosiale medier. I teksten skal du bruke tall og størrelser som du henter fra kilder du velger selv, husk å oppgi kildene.

Forskere finner det motsatte. Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet sosiale medier. Norskfaget legger rammer i forhold til teksttyper (artikkel) og grafisk utforming av tekster og presentasjoner. Målgruppe Norskfaget på yrkesfaglige programområder. Vi lever i et samfunn der sosiale medier er en like naturlig del av hverdagen som å spise frokost om morgenen.

Gå gjennom det dere har skrevet til nå og gi tilbakemelding – hva er bra med tekstene? Brukes retoriske virkemidler?

Er teksten tilpasset mottaker og formål? Transcript of Å skrive argumenterende tekster. Skaff deg kunnskaper om saken! Husk å være kritisk til kildene. Du må alltid oppgi kilder!

Tenkeskriving Skriv først en kort tekst om hva du selv tenker om emnet. Dette setter dine egne . Reklame i aviser, blader og på TV eller radio har den ulempen at den skyter i blinde – Den som betaler for å få vist reklamen vet ikke om den som ser den er interessert i produktet. Det er jo ikke alltid de treffer . Samtaler om tekster har en avgjørende betydning for elevenes . Dagens ungdom lever i et samfunn der alle måles ut fra status på sosiale medier , prestasjoner i idrett og på skolen.

Vi deler stadig vår lykke og prestasjon gjennom sosiale medier slik at alle kan se hvilket vellykket liv vi har, samtidig som vi har mulighet å gni det inn til våre venner og følgere.

Categories: Uncategorized