UncategorizedSøknad om trappeheis

Søknad om trappeheis

Når behovet for trappeheis i fellesoppgang oppstår, er det ikke bare folketrygdlovens krav som gjelder, men også krav i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK 10). Terapeuten sender inn søknad til hjelpemiddelsentralen, vedlagt pristilbud og kopi av monteringsgodkjenningen. Ved behov for trappeheis (seteheis og rullestolheis i trapp) skal hjelpeskjema for trappeheis fylles ut og legges ved søknad. Med heis mener vi trappeheis eller løfteplattform.

Installering av heis kan gjøres på eksisterende trapp ( trappeheis ) eller i form av en løfteplattform mellom to etasjer. Dersom det er mulig er det ønskelig .

Beregnet for bruk innendørs og i trapp med sving eller repos. Løfteanordninger med plattform som er festet til en eller flere skinner som følger trappens form og vinkel. Trappeheis med sete som monteres i trappetrinnet. Huseier (om det ikke er deg selv) må godkjenne montering av trappeheis. Krav til brannsikkerhet må oppfylles med tanke på husforsikring.

Ergoterapeut i samarbeid med deg. Ansvarlig søker sender søknad til tiltakshaver for underskrift. Bruker returnerer søknaden til .

Hvis du blir ufør, kan en trappeheis bety forskjellen mellom gjenværende i boligen din og være uavhengig, eller å måtte flytte fra hjemmet ditt. Hvis du er på funksjonshemming, men ville ha nytte av en trappeheis i ditt hjem for å forbedre din livskvalitet og opprettholde uavhengighet, har du en rekke alternativer. Løfteplattform og trappeheis i eksisterende bygning kan unntas saksbehandling. Unntaket gjelder bare installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Les mer om unntak fra søknad her . Bladet omhandler installering av trappeheiser og løfteplattformer i eksisterende bygning av hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Bladet orienterer også om finansieringsordninger og om offentlig godkjenning og kontroll. Administrative bestemmelser. For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis gjelder, i tillegg til de krav som følger av plan- og bygningsloven § 29- følgende: Veiledning til første ledd. Dette kapittel beskriver administrative bestemmelser som vedrører heis og løfteinnretning.

Søknaden om installasjon av trappeheis ble sendt i april. Kommunen må koordinere aktuelle søknader på tilskudd fra folketrygden iht. Vi vurderer nå å prøve å skaffe oss en sånn trappeheis. NAV hjelpemiddelsentralen.

Har prøvd å søke litt på nett men ser bare sånne seter uten sikkerhetsbelte. Det ville hjulpet oss mye. Er det forsvarlig for en på år? Hovedbygning og aldersbolig.

Nødvendig rehabilitering av kjøkken har måttet utstå i påvente av avklaring av søknad om trappeheis. Etter flere års saksbehandling forelå endelig en innrømmelse av dispensasjon for reversibel trappeheis ved årsskiftet, og planer for nytt kjøkken prioriteres. Konklusjon: Styret godkjenner montering av innvendig trappeheis.

Styret har mottatt informasjon fra Hamar kommune vedrørende øking av.

Categories: Uncategorized