UncategorizedSøke om trappeheis

Søke om trappeheis

Ved behov for trappeheis (seteheis og rullestolheis i trapp) skal hjelpeskjema for trappeheis fylles ut og legges ved søknad. Når behovet for trappeheis i fellesoppgang oppstår, er det ikke bare folketrygdlovens krav som gjelder, men også krav i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK 10). Terapeuten sender inn søknad til hjelpemiddelsentralen, vedlagt pristilbud og kopi av monteringsgodkjenningen.

Dette innebærer at trappeheiser i fellesoppgang må byggemeldes og registreres i nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger (Nireg). Informasjon om gebyrene kan fås ved å kontakte plan- og .

Med heis mener vi trappeheis eller løfteplattform. Installering av heis kan gjøres på eksisterende trapp ( trappeheis ) eller i form av en løfteplattform mellom to etasjer. Trappeheis er ofte en dårlig løsning for bruker og kan være problematisk for andre som skal bruke trappa.

Dersom det er mulig er det ønskelig . Trappeheiser med sitteenhet, som er festet til en eller flere skinner, og som følger trappens form og vinkel. Søk på detaljer – Trappeheis for stående personer. Avgrens søkeresultatet ved å angi kriterier i kolonnen Verdi.

Løfteanordninger med plattform som er festet til en eller flere skinner som følger trappens form og vinkel. Huseier (om det ikke er deg selv) må godkjenne montering av trappeheis. Krav til brannsikkerhet må oppfylles med tanke på husforsikring. Ergoterapeut i samarbeid med deg.

Bladet omhandler installering av trappeheiser og løfteplattformer i eksisterende bygning av hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Det tar for seg bruksområder, funksjonskrav og bygningsmessige forhold. Bladet orienterer også om finansieringsordninger og om offentlig godkjenning og kontroll. Ansvarlig søker skal søke om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20- 1. Søknaden om tillatelse til tiltak skal også inneholde en søknad om unntak, jamfør plan- og bygningsloven. Hvis du blir ufør, kan en trappeheis bety forskjellen mellom gjenværende i din bolig og å være uavhengig, eller å måtte flytte fra hjemmet ditt.

Hvis du er på funksjonshemming, men ville ha nytte av en trappeheis i ditt hjem for å forbedre livskvaliteten og vedlikeholde din selvstendighet, har du en rekke alternativer. Ditt søk i Nesodden ga ingen treff, derfor har vi utvidet området vi søker i. Løfteplattform og trappeheis i eksisterende bygning kan unntas saksbehandling. Unntaket gjelder bare installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle. Les mer om unntak fra søknad her .

Da Elisabeth Cook måtte få helprotese i kneet, fikk hun tilbud om å montere trappeheis i boligen på Ekeberg i Oslo. Hvordan søke for trappeheiser for funksjonshemmede.

Categories: Uncategorized