UncategorizedSnittegning

Snittegning

Snitt, (byggefag) Tegning som gjengir en tenkt bildeplan gjennom en bygning eller en del av en bygning. Tegninger som du legger ved søknaden bør være i målestokk 1:1eller 1:200. Målestokken blir vurdert utifra hva som er mest hensiktmessig i forhold til tiltakets størrelse. Tegningene skal være fagmessig utført, men du har mulighet til å tegne selv.

Hva du må ha med på tegningene varierer etter type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder. Priser på Arkitektopgaver.

Se, hvordan en snittegning skal se u når du ansøger om byggetilladelse. Find ud af, hvordan du anskaffer en snittegning. Download snittegninger i PDF-format. Plan- og snittegning av ny hvete- og rugmølle for I. Lengdesnitt mellom Wallenberg og Fearnley sjakt.

Skisse av snitt gjennom kisen. Lengdeprofil av malmforekomstene i Løkkengruva. En snittegning er en tegning, der bruges til at vise indre konstruktioner samt diverse relevante mål og oplysninger.

Her finder du snittegninger til vinduer af træ. Er du håndværker, og mangler du snittegninger ? Snittegning av hus er det jeg mener. Så har vi samlet dem her.

Besøg os og download dem gratis i dag. Programmet kan vise snitt gjennom huset på fritt valgt sted. Før snittpunkter avsettes må der være tilstrekkelig plass på skjermen utenfor plantegningen til å arbeide på. Det er mulig å zoome underveis i tegneprosessen til enhver tid. Snittpilene skal plasseres på plan 1. Når må du sende inn tegninger?

Design og tilrettelegging av Hjelseth Computers. Se alle detaljene – detaljerte snitttegninger av våre vinduer og dører. Tegningsgrunnlaget skal bestå av: Plan-, fasade- og snittegning , eventuelt terrengprofil. Ved tilbygg må det fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse.

Her påføres ut- og innvendige mål.

Categories: Uncategorized