UncategorizedSnitt tegning til byggetilladelse

Snitt tegning til byggetilladelse

Når tiltaket omfatter innvendig endring i eksisterende bygning, innleveres plantegning av hele etasjen der endring skal skje. Plantegninger, snitt – tegninger og fasadetegninger skal være i målestokk 1:100. For større bygg kan de være i målestokk 1:200.

Tegningens målestokk velges . Dine tegninger er gode nok, vil jeg tro. Vedlegg: Målsatt grunnplan.

Vanligvis skal plan-, snitt – og fasadetegninger følge søknaden. Hvilke tegninger skal du sende inn? Hva du må ha med på disse tegningene vil variere noe avhengig av type . Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang. Hvis du oppdager at utskriften du jobber med ikke er i riktig målestokk, kan du prøve å stille inn skriveren eller skanneren din til ikke å legge inn marger, eller sjekke at skaleringen står på 1. FASADETEGNINGER som viser byggets fasade sett fra alle sider.

Beskrivelse av materialbruk kan også føres på tegningen eller du kan legge beskrivelsen med som et eget vedlegg. Eksempel på fasade for bygg i skrånende .

Plan-, snitt og fasadetegninger. Få tilbud fra flere leverandører fra Blomsterdalen. Snitt , som viser overgang mellom gammelt og nytt. Fasadetegninger, slik bygget blir seende ut etter utvidelsen.

En situasjonsplan, med takplan eller omriss av bygningen, som gjerne kan være i en mindre målestokk, for . Siden det bare er en garasje så er det ikke noe problem (om du vet hvordan slike ting ser ut) å tegne noe slikt på vanlig papir. Tror det vil gå fortere det, enn å lære seg å bruke et CAD-program, for så å tegne det der. Derfor blir fagmessig utførte tegninger viktig i byggesaksprosessen.

En såkalt snitt – tegning som viser et snitt gjennom det som skal oppføres er påkrev i noen tilfeller også profiltegninger . Ledningskart med inntegnet forslag til trasé for private stikkledninger og tilknytningspunkt til offentlige vann-og avløpsledninger. Eksisterende og framtidig terreng må inntegnes. Vi tegner et hus eller en hytte inntil etasjer høyt. Med etasjer mener vi.

Pakke består av et komplett sett med tegninger som kan brukes til søknadsbehandlingen i kommunen og som arbeidstegninger. Aktuelle tegninger er plan-, snitt – og fasadetegninger. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning.

Alle berørte fasader må vises.

Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende . Er du usikker på hva slags tegninger du trenger? Da er det lurt å få hjelp fra en fagperson.

Dårlig kvalitet på tegninger er ofte en grunn . I forbindelse med byggesøknad har jeg behov for hjelp til følgende: – Plantegning Kjeller etasje ca. Snitt tegning av eiendommen med endring av terreng.

Categories: Uncategorized